Aprovix AB

Cellprov bör bytas ut mot HPV test hos kvinnor i menopaus

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:22 CET

Cellprov för att förebygga livmoderhalscancer bör bytas ut mot högrisk HPV-test hos kvinnor som är 50 år gamla eller äldre. Cellprovet fungerar dåligt hos kvinnor i den åldern. Därför uppträder de flesta fall av livmoderhalscancer efter 50 års ålder. Dessa nya rön presenteras idag vid EUROGIN i Monaco.

I en undersökning utförd i Uppsala län bland kvinnor i åldern 50 till 65 år, studerades utfallet av screening med traditionell cellprovtagning jämfört med hemtest med högrisk HPV-test med efterföljande laboratorieanalys – Qvintip (www.qvintip.se). Resultatet visar att med HPV-test finner man nästan 3 gånger så många kvinnor med förstadier till cancer i jämförelse med cellprov. 0.68% respektive 0.25% av de kvinnor som undersöks har förstadier till cancer.  De flesta kvinnor som är över 50 år gamla och har förstadier till cancer på livmoderhalsen får svaret att cellprovet är normalt, alltså "falskt negativt". En majoritet av dessa kvinnor blir således vilseledda av den cytologiska undersökningen.

Tidigare undersökningar visar att omkring 100 kvinnor varje år får livmoderhalscancer trots att de varit på regelbundna cellprovskontroller.

- Med ett HPV-test hade dessa kvinnor inte behövt drabbas av cancer säger professor Erik Wilander, överläkare vid avdelningen för Patologi och Cytologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. - Resultatet ovan är en av förklaringarna till varför 60 % av alla livmoderhalscancerfall drabbar kvinnor över 50 år, fortsätter Wilander.

För mer information kontakta:

Professor/överläkare Erik Wilander, Avdelningen för Patologi och Cytologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Tel. +46-768-379691, erik.wilander@akademiska.se

Fakta om EUROGIN  – Monte Carlo, 17 – 20 februari, 2010

EUROGIN (European Research Organisation on Genital Infection and Neoplasia) är en internationell konferens som går av stapeln vartannat år och som samlar över 2000 personer från hela världen verksamma i kampen mot livmoderhalscancer med forskning och andra förebyggande åtgärder. Målet med konferensen är att få en heltäckande och världsomfattande vetenskaplig genomgång av all forskning på området. Ett av årets diskussionstema är hur man i klinisk praxis ska införa HPV test med DNA teknik på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. www.eurogin.com

 

Fakta om Livmoderhalscancer och Qvintip

 • Globalt är livmoderhalscancer den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor efter bröstcancer. I Europa dör varje dag 40 kvinnor i livmoderhalscancer. Varje år insjuknar ca 450 kvinnor i Sverige.
 • Livmoderhalscancer har alltid (>99%) sitt ursprung i en infektion med HPV (humant papillom virus). Långvarig infektion med högrisk HPV (sexuellt överförbart virus) kan leda till cellförändringar, som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer.

 • Det finns fler än 100 olika sorters humant papillom virus (HPV). De flesta är inte förknippade med livmoderhalscancer. Däremot finns 15 så kallade högriskvirus som kan orsaka livmoderhalscancer. Hos de flesta kvinnor läker viruset ut av sig själv, tack vare kroppens immunförsvar.
 • Qvintip, www.qvintip.se, är en självprovtagningsmetod som kombineras med HPV-analys. Analysen är DNA baserad och detekterar förekomsten av högrisk HPV.

 • Sedan 1970-talet finns i Sverige en organiserad hälsokontroll för livmoderhalscancer. Kvinnor mellan 23 och 60 blir kallade till cellprovtagning vart tredje eller femte år. Varje år tas ca 700 000 cellprov i Sverige. Ca 160 000 kvinnor deltar inte i cellprovtagningen, trots kallelse.
 • Cellprov och HPV test analyserar olika saker. Traditionell cellprovtagning kan upptäcka cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till livmoderhalscancer. Högrisk HPV test upptäcker infektion med högrisk HPV, vilket kan leda till cellförändringar och senare även till livmoderhalscancer. HPV test kan alltså upptäcka en ev. förhöjd risk att drabbas av livmoderhalscancer i ett tidigare skede än cellprov.
 • En retrospektiv studie visar att av de ca. 450 kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer i Sverige varje år, hade 24 % ett normalt cellprov vid senaste kontrollen.* 

Mer information om HPV och livmoderhalscancer:

Om Aprovix

Aprovix är ett medicintekniskt företag från Uppsala. Företaget har utvecklat Qvintip, en självprovtagningsmetod med HPV-analys för upptäckt av humant papillom virus (HPV), som kan orsaka livmoderhalscancer. Grundidén är att ge kvinnor bättre möjlighet att själva upptäcka en ökad risk för livmoderhalscancer. Aprovix erbjuder Qvintip till landstingen och direkt till kvinnor för att kunna förebygga livmoderhalscancer, rädda liv och spara resurser för samhället.

Så fungerar Qvintip

 • Kvinnan beställer Qvintip på www.qvintip.se
 • Efter genomfört hemtest skickas provet tillbaka till Aprovix.
 • Analys av provet genomförs med CE certifierad analysmetod.
 • Några veckor efter att provet skickats in kommer ett provsvar. Om testet är positivt för högrisk HPV bör en uppföljning av läkare göras.
 • * Referens: Screening-Preventable Cervical Cancer Risks: Evidence from a Nationwide Audit in Sweden; Andrae B. et al. Journal of the National Cancer Institute; May 2008.

  Livmoderhalscancer går att utrota - ingen kvinna ska behöva drabbas!