Oskarshamn kommun

​Center kring friktionssvetsning bildas i Oskarshamn

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 14:08 CEST

På Kapsellaboratoriet i Oskarshamn, en av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) anläggningar, bildas ett center kring friktionssvetsning, ett FSW (Friction Stir Welding) center. Friktionssvetstekniken fungerar genom att materialet som skall svetsas upphettas genom friktionsvärme vilket leder till att svetsfogen blir mycket starkare jämfört med traditionell svetsteknik. FSW-centret kommer att använda och utveckla befintlig forskningsinfrastruktur vid Kapsellaboratoriet som nu används för svetsutveckling av kopparkapslar.

Teknikutveckling av friktionssvetsning av material som aluminium, stål och titan planeras i centret. Intresseanmälningar för FSW-centret finns från Svetskommissionen, KTH, Swerea KIMAB och Linköpings Universitet. Partners kring FSW-centret är ESAB, Aalto University, University of South Carolina och Högskolan Väst. Utbildningar på högskole-, forskar- och användarnivå planeras i centret. Lokala företag som Inspecta, Elajo Mekanik och Maskinteknik AB i Oskarshamn har även visat intresse för etableringen av centret.

Förutsättningar för spin-off och företagsetableringar kring FSW-centret är goda eftersom det är frågan om teknikutveckling som efterfrågas av industrin nationellt och internationellt.

Nova Forskning och Utvecklings (FoU) roll är att tillsammans med Kapsellaboratoriets personal initiera, stötta, hjälpa och guida in projekt i FSW-centret dvs. fungera som mottagarorganisation för forskningsprojekten.

”FSW har stor potential när man har rätt kunskap angående svetsparametrar. Vårt mål är att den framstående svetsforskning som gjorts på kopparkapseln ska kunna användas för andra applikationer och material” säger Lars Cederqvist, Verksamhetsansvarig Nordic FSW Centre.

"Detta center är ett unikt center kring materialkunskap och bearbetning med intressanta och viktiga kopplingar mellan industrin, akademin och det lokala näringslivet. Oskarshamn utvecklas till ett viktigt kunskapscenter för att utveckla framtidens teknik för att svetsa material" säger Marcus Laaksoharju, Verksamhetsledare Nova FoU.

För mer information kontakta:
Lars Cederqvist PH.D., IWE
Verksamhetsansvarig Nordic FSW Centre
070 - 320 04 89
lars.cederqvist@skb.se

Marcus Laaksoharju
Verksamhetsledare Nova FoU
070 - 593 68 39
marcus.laaksoharju@gmail.com

Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling
Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i regionen.