Centerpartiet

Centerledamöter: utred den illegala införseln av alkohol

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 14:20 CEST

Den illegala sprithandeln är idag så utbredd att man kan kalla den för en regelrätt svart spritmarknad. Den ökade tillgången är ett problem för den allmänna folkhälsan och drabbar i hög grad minderåriga. Nu har den dessutom utvecklats till en lönsam verksamhet för den organiserade brottsligheten. Den illegala spritsmarknaden måste därför ses som ett problem ur fler perspektiv, även rättsliga och ekonomiska.

Att blunda för problemet hotar ytterst trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken och Systembolagets legitimitet undergrävs av den parallella svartmarknaden. Det finns ett klart stöd bland riksdagsledamöterna i synen på alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som kräver åtgärder.

- Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att utreda den faktiska omfattningen av den illegala införseln av alkohol, för att skapa en sammanhängande bild av problemens omfattning och en stabil grund för att gå vidare med åtgärder mot den organiserade spritsmugglingen, säger Johan Linander och Karin Nilsson, riksdagsledamöter för Centerpartiet.

Många tecken talar för att omfattningen på den illegala införseln och vidareförsäljningen av alkohol har ökat kraftigt under senare år. Mellan 2008 och 2011 ökade beslagen av sprit med 65 procent. Därtill kommer de omhändertaganden av obeskattad alkohol som har ökat drastiskt under de senaste fyra åren. Enligt Tullverket upplever man att det nu kommer en strid ström av smugglad alkohol in i landet. Smuggelsprit är heller inte svårtåtkomligt för den som vill köpa. Genom polisen och fältarbetare, men även via enkätundersökningar med skolelever, vet vi att ungas kontakter med smuggelsprit har blivit mycket vanligare under senare år. Siffror visar att Systembolagets alkoholförsäljning har minskat kraftigt, medan drickandet av illegal sprit ökat hos minderåriga.

- Det är främst ungdomar som drabbas av den organiserade svarthandeln då smuggelsprit är betydligt lättare för ungdomar att få tag på än sprit från Systembolaget och dessutom betydligt billigare att köpa. Det är dags att agera kraftfullt, säger Karin Nilsson, riksdagsledamot.

- Vi måste vi ta fram en nulägesbild av hur alkoholsmugglingen i Sverige ser ut idag. Därför motionerar vi om att regeringen bör tillsätta en utredning som noggrant ser över hur den illegala införseln av sprit ser ut idag och dess konsekvenser för den svenska alkoholpolitikens trovärdighet, ungdomars alkoholvanor samt den organiserade brottslighetens utbredning, säger Johan Linander, riksdagsledamot.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.