LRF Väst

Centern sviker sina landsbygdsväljare i frågan om digital allemansrätt

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2007 09:15 CEST

Pressmeddelande från LRF Väst 1 augusti 2007

Centern sviker sina landsbygdsväljare i hjärtefrågan om bredband åt alla

Regeringen tillsatte i torsdags en utredare som skall titta på det som varit och studera olika förslag till fortsättning för bredbandsutbyggnaden med målet att alla orter och en övervägande del av landsbygden skall ha tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet vid utgången av år 2013. Infrastrukturministern basunerar på debattsidor och i tv ut detta som det vore en hög ambitionsnivå.

- Det är vad som blev av Centerpartiets prat om digital allemansrätt i valrörelsen, konstaterar Ronny Johansson, mjölkbonde utanför Göteborg och vice ordförande i LRF Väst.

- Centerpartiet sviker nu sina väljare på landsbygden för att få vara med och regera i en marknadsliberal regering där alla skall klara sig själva och solidaritet är en belastning, menar Ronny Johansson.

Sven Bergström, centerns dåvarande talesman i frågan sa i IT-politiska debatten i Riksdagen den 19 januari 2006 bl a följande:


”Den del av Sveriges befolkning som bor utanför städerna får oftast inte vara med. Riktigt illa blir det när man kommer till verklig glesbygd. För väldigt många skulle det vara möjligt att jobba hemifrån i varierande omfattning om de hade bra Internetanslutning till bostaden. Dessutom är en snabb och säker uppkoppling a och o för de flesta företag, oavsett om de finns i stad eller på landsbygd. När så många i Sverige inte har ett jobb att gå till är det absolut nödvändigt att de styrande politikerna ser till att ge förutsättningar så att fler jobb och nya jobb är möjliga. Att ha tillgång till bra kommunikationer via IT är en sådan förutsättning. I Centerpartiet har vi arbetat vidare med visionen om en digital allemansrätt. Våra mål om allas lika möjligheter att utnyttja den nya tekniken för utbildning, för arbete, för stärkt demokrati och för att underlätta kontakter mellan människor står fast. Och i höst är vi beredda att göra verklighet av den här politiken om inte riksdagens majoritet redan nu väljer att följa våra reservationer i betänkandet som drar upp riktlinjerna för en ny och framsynt politik på IT-området.”

- Vi vet hur avgörande bredband är för utvecklingen på landsbygden, bl a accepterar inte leverantörerna att installera mjölkrobot om du inte har bredbandsuppkoppling, säger Ronny Johansson.

- Att som regeringen nu gör förvänta sig att marknadens aktörer skall lösa bredband åt alla har inte visat sig vara och kommer inte heller i framtiden att vara någon lösning för bredbandstäckning i hela landet, betonar Ronny Johansson.

- När centerpartiet klagade på den förra regeringen sa man att det bara blev en tummetott av IT-satsningarna, nu verkar tummen också vara avhuggen, avslutar en mycket irriterad Ronny Johansson.

Fler kommentarer: Ronny Johansson, vice ordförande i LRF Väst, 070-658 58 75