Centerpartiet

​Centerpartiet anmäler Margot Wallström till KU

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2016 07:00 CEST

Avslöjandet att svenskt bistånd kan ha finansierat Sveriges röstjakt för en plats i FN:s säkerhetsråd väcker ett antal frågor. Ola Johansson och Daniel Bäckström anmäler därför Margot Wallström (S) till konstitutionsutskottet för att klargöra hur kampanjen har bedrivits.

- Det var frustrerande att ta del av avslöjandet. Det visar dels på att regeringen har försökt mörka hur kampanjen genomförts, dels att man använt biståndspengar till ett annat syfte än fattigdomsbekämpning, säger Ola Johansson, suppleant i utrikesutskottet.

- Centerpartiet vill att Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd granskas av KU för att klargöra hur kampanjen bedrivits, om det varit förenligt med gällande ordning. Vi vill också få klarhet i om kampanjen genomförts så att granskningen av densamma försvåras genom hantering av t.ex. kostnader, korrespondens och handlingar, säger Ola Johansson.

För att få klarhet i regeringens kampanjarbete har Centerpartiet i utrikesutskottet begärt information från regeringen om kampanjbudgeten men fått besked att inget om kampanjkostnaderna lämnas ut, av hänsyn till utrikessekretess, före omröstningen i FN:s generalförsamling den 28 juni.

- Centerpartiet är positiva till Sveriges kandidatur till Säkerhetsrådet men inte med vilka medel som helst. Kandidaturen skulle initialt byggas på öppenhet och en liten budget, men den senaste tidens granskning visar upp en helt annan sida, säger Daniel Bäckström, ledamot i försvarsutskottet.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.