Centerpartiet

Centerpartiet bör driva en förändring av skatteutjämningssystemet

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:45 CET

Pressmeddelande från Centerpartiet 2007-02-02 i Stockholms läns landsting

I helgen samlas centerpartister från hela landet för partiets kommun- och landstingsdagar i Leksand. Inför denna sammankomst skriver ledande centerpartister i Stockholm på SvD Brännpunkt att partiet måste driva på för en förändring av skatteutjämningssystemet.

- Under Centerpartiets kommundagar som pågår i helgen kommer vi att uppvakta partikollegor och statsråd för att belysa en rad åtgärder som behöver vidtas i samband med att den kommunala skatteutjämningen nu ses över, säger Centerpartiets landstingsråd i Stockholm Gustav Andersson.

Dagens system motverkar tillväxten över hela landet och skapar ett onödigt beroende i många kommuner. Gustav Andersson föreslår bland annat att naturtillgångar ska beskattas regionalt.

- Många delar av vårt land är mycket rika på naturtillgångar. Låt råvaruskatter och andra skatter på naturtillgångar stanna i regionen och återför pengar för vattenkraften till de kommuner som producerar el till hela vårt land. Då kan dessa regioner tillåtas att utnyttja sin fulla utvecklingspotential, föreslår Gustav Andersson (c).

- På sikt bör det kommunala utjämningssystemet skrotas och stödet till kommuner och regioner med ogynnsam befolkningsutveckling ske med statens egna pengar. Våra förslag är ett steg på vägen och skulle gagna hela Sverige, avslutar landstingsrådet Gustav Andersson (c).


För ytterligare information
Gustav Andersson (c), landstingsråd i Stockholms läns landsting
0709 – 501 872
Johan Sjöberg, pressekreterare Centerpartiet Stockholms läns landsting
070 – 737 41 69


Johan Sjöberg, pressekreterare
Centerpartiet i Stockholms läns landsting
Box 225 50, 104 22 STOCKHOLM
Besök: Hantverkargatan 45, Landstingshuset
Tel: 08 - 737 41 69
Mob: 070 - 737 41 69
E-post: johan.sjoberg@politik.sll.se
Webb: www.centerpartiet.se/sll

En lista med de förslag, i något mer utvecklad form, som undertecknarna av dagens artikel på Brännpunkt lyfter fram


Åtgärder som behöver vidtas i samband med att den kommunala
skatteutjämningen ses över

1. Större hänsyn till de högre löne- och lokalkostnader som Stockholmsregionen har.
Vi måste kunna betala våra undersköterskor, vårdbiträden, busschaufförer och förskolelärare
löner som de kan leva på i en region med landets högsta levnadsomkostnader. Vi måste få
förutsättningar att erbjuda våra medborgare vård, omsorg och utbildning på samma goda
ekonomiska förutsättningar som råder i övriga landet.

2. Tydligare genomslag för skillnader i sysselsättningsgrad.
Utjämningssystemet måste belöna kommuner och landsting med en hög sysselsättningsgrad
istället för att bestraffa dem. Det gäller oavsett om det handlar om Botkyrka eller Bräcke.
Kompensation ska enbart ges för strukturella skillnader som befolkningens ålder och etnicitet,
inte för en misslyckad sysselsättningspolitik.

3. Ökade resurser till Stockholmsregionens infrastruktur.
Massiva satsningar på spårtrafik och moderna kollektivtrafiklösningar är kostsamma i det korta
perspektivet, men helt avgörande för Sveriges ambitiösa miljöpolitik och för den ekonomiska
utvecklingen i Mälardalen. Om vi tilläts behålla en större del av våra skatteintäkter skulle vi
kunna genomföra många nödvändiga investeringar. I genomsnitt får Stockholms län 800 kr
mindre per invånare till satsningar på vägar och järnvägar jämfört med övriga landet trots att
kostnaderna för en meter järnväg är minst lika stora här som i andra delar av landet. Resultatet
blir att nödvändiga satsningar skjuts på framtiden och bromsar upp tillväxten i vår region. Detta
ska inte ske på bekostnad av andra angelägna projekt runt om i landet. Regeringen måste öka
den totala satsningen på infrastruktur.

4. Ett bättre ersättningssystem för universitetssjukhusen.
Satsningar på medicinsk forskning är av nationellt och internationellt intresse. Denna forskning
medför extra kostnader för landsting med universitetssjukhus vilket skattebetalarna i den
enskilda regionen får bekosta, trots att forskningen är av nationellt intresse. Ett bättre
ersättningssystem för att kompensera landsting med universitetssjukhus och nationellt viktiga
forskningsmiljöer är därför helt nödvändigt.

5. Regional beskattningsrätt för naturresurser och återföring av pengar för vattenkraft.
I många regioner som idag tillförs stora summor pengar finns enorma resurser som inte kommer
den egna regionen till del. Ett sätt – som skulle rimma väl med Centerpartiets målsättning att
föra ner makt och ansvar till kommuner och regioner – skulle vara att införa en regional
beskattning på råvaror och naturtillgångar samt att återföra pengar för vattenkraften till de
kommuner som producerar el till hela vårt land. Då kan utvecklingskraften i dessa naturligt rika
regioner bättre tas tillvara.


Gustav Andersson (c), landstingsråd i Stockholms län
Per Ankersjö (c), gruppledare i Stockholms kommun
Stefan Bergström (c), gruppledare i Sundbybergs kommun
Kerstin Lundgren (c), riksdagsledamot för Stockholms län