Centerpartiet

Centerpartiet dubblerar stödet till lokala vattenåtgärder

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 09:00 CEST

Rena och friska hav är en nödvändighet för att skydda den biologiska mångfalden. Centerpartiet kommer, till skillnad från regeringen, att satsa på renare vatten i vårbudgeten genom ett höjt LOVA-bidrag, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

LOVA-bidrag utbetalas idag av Länsstyrelserna till kostnadseffektiva lokala vattenvårdsprojekt som minskar miljögifter i haven. LOVA-bidraget har, sedan det inrättades år 2009, gått till åtgärder mot övergödning, minskad spridning av giftiga båtbottenfärger och mot förlust av biologisk mångfald.

- Vattenfrågan måste upp på dagordningen igen, vi har ju tyvärr inte sett så mycket konkret vattenpolitik från regeringens sida, säger Kristina Yngwe.

- Centerpartiet bedömer tvärtom att ytterligare insatser för att minska belastningen av miljögifter och av näringsämnen såsom kväve och fosfor behövs. Vi vill därför fördubbla det befintliga LOVA-bidraget, till totalt 300 miljoner kronor, säger Kristina Yngwe.

- Tillgången till rent vatten är A och O. Om vi vill vi ha ett livskraftigt marint ekosystem behöver vi arbeta målmedvetet och långsiktigt, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.