Centerpartiet

Centerpartiet föreslår ny brottsrubricering för våld mot blåljuspersonal och hindrande av utryckning

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 06:50 CEST

De senaste åren har våldet mot brandmän och ambulanspersonal ökat.

Därför föreslår Centerpartiet en ny brottsrubricering för våld mot alarmeringstjänstpersonal och att hindrande av utryckning kriminaliseras.

- Det är inte acceptabelt att hindra ambulans eller brandkår från att komma in i vissa områden och många anställda jobbar under stor press och under stort hot, säger Annie Lööf.


Centerpartiet föreslår en ny brottsrubricering när det gäller våld och hot mot blåljuspersonal. Ambulans- och räddningstjänstpersonal går oftast inte in under tjänstemannabegreppet i Brottsbalken. Istället bedöms misshandel och hot som dessa utsätts för enligt 3 kapitlets brott mot liv och hälsa och 4 kapitlets brott mot frihet och frid.

Syftet med Centerpartiets förslag är att stärka det juridiska skyddet för ambulans- och räddningstjänstpersonal.

- Poliser, brandmän och ambulanspersonal arbetar i många fall i liknande miljöer och är utsatta för situationer som ibland kan vara livsfarliga. Trots det ser deras skydd i lagen olika ut, säger Annie Lööf.

- Vi vill att all blåljuspersonal ska omfattas av samma skydd. Vi vill ha strängare straff om man exempelvis kastar sten mot ambulansbilar och genom det hindrar utryckning. Därför föreslår vi både att man inför ett nytt brott för våld mot blåljuspersonal, men också att man kriminaliserar hindrande av utryckning, säger Annie Lööf.

Idag är hindrande av utryckning reglerat i Trafikförordningen och innebär att om man till exempel blockerar ett utryckningsfordon med sin bil kan man få böter för det.

När det gäller andra sätt att stoppa en utryckning är läget mer oklart och ambulans- och brandkårsanställda vittnar om att det ofta är osäkert vilken brottsrubricering, om någon, man kan använda.

Det vill Centerpartiet förändra genom att kriminalisera hindrande av utryckning.

- Den otrygga miljö som just nu finns i inte minst många förorter runt om i landet måste vi hejda. Det är inte acceptabelt att hindra ambulanser från att komma in i vissa områden och många anställda jobbar under stor press och under stort hot. Man kan inte utföra sitt arbete och därför måste samhället sända en tydlig signal, säger Annie Lööf.

Centerpartiets rättspolitiska talesperson, Johan Hedin, menar att angrepp mot blåljuspersonal är extra allvarligt och i värsta fall riskerar att gå ut över människor i nöd.

- Tyvärr har vi sett i så väl Östergötland som i Dalarna att blåljuspersonal har hamnat i helt orimliga arbetsförhållanden. Räddningstjänsten behöver och förtjänar ett stärkt straffrättsligt skydd. Den som begår denna typ av brott ska dömas till kännbara straff, säger Johan Hedin.

- När man attackerar brandmän eller sjukvårdspersonal så hindrar man dem från att hjälpa människor i nöd. Det gör den här sortens brott extra allvarliga och det måste också synas på konsekvenserna, säger Johan Hedin.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.