Centerpartiet

​Centerpartiet: Höj lönetaket för funktionsnedsatta

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 08:27 CEST

Centerpartiet kommer i sin kommande vårbudgetmotion avsätta 150 miljoner kronor för att höja lönetaket för anställningsstödet som riktas till personer med funktionsnedsättning. Lönetaket höjs från dagens 16 700 kronor till 17 000 kronor.

- Centerpartiet förslår att lönetaket som finns inom de anställningsstöd som riktar sig mot funktionsnedsatta höjs med 300 kronor i månaden. Vi gör detta för att vi vet att den här typen av stöd ökar sannolikheten för dessa människor att få ett jobb. Det höjer också de aktuella personernas löner markant. Totalt satsar Centerpartiet 150 miljoner kronor per år på detta, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

- Vi har idag en komplex situation där arbetslösheten hos funktionsnedsatta är 70 procent högre än för befolkningen som helhet. Samtidigt ser vi hur personer som står nära arbetsmarknaden har ett högre lönetak än funktionsnedsatta som står längre ifrån arbetsmarknaden. Det är helt feltänkt, de som är mest utsatta ska självklart få mest stöd, avslutar Annie Lööf.

Centerpartiets förslag i sin helhet: 

• Höj lönetaket för anställningsstöd som riktas till personer med funktionsnedsättning, från 16 700 kronor/månaden till 17 000 kronor/månaden.
• Förslaget beräknas kosta 150 miljoner kronor per år.
• Idag är lönetaket för personer som står nära arbetsmarknaden högre än för funktionsnedsatta, som ofta står längre ifrån arbetsmarknaden. Feltänkt och måste justeras.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.