Huddinge kommun - politik

Centerpartiet i Huddinge vill öka tryggheten i skolan

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 08:46 CET

Det är dags att fokusera på det som är själva jordmånen för goda resultat i skolan, nämligen trygga elever. Centerpartiet vill därför utveckla Huddinge kommuns arbete för trygghet i skolan.

Centerpartiet i Huddinge diskuterade tryggheten i skolan vid sitt årsmöte den 21 februari. Några förslag som partiet vill jobba vidare med är fler vuxna i skolan, nolltolerans mot kränkningar, ett tydligare fokus på att mäta brott och ökade kontakter mellan skola och polis.

– Huddinge kommun har utvecklat ett systematiskt arbete för att kartlägga kränkningar som sker på kommunens skolor. Det är ett bra första steg. En nolltolerans borde innebära fler vuxna i skolan och mer förebyggande insatser tidigt i barnens liv, säger Bengt Nylander, ordförande för Centerpartiet i
Huddinge.

Under många år har myndigheter och organisationer försökt att förbättra situationen för elever i
den svenska skolan. Trots detta är det alldeles för många elever som utsätts för kränkande behandling.

– Vi behöver bli ännu bättre på att mäta hur många elever som drabbas av incidenter i skolan. Det måste också vara möjligt att kalla saker för dess rätta namn, och här kan ökade kontakter med polis vara bra. Om det är ett brott som begås så ska det kallas brott, även om det sker i skolan, säger Bengt Nylander.

För mer information kontakta:

Bengt
Nylander (C) ordf Centerpartiet i Huddinge kommun 070 – 617 38 80

Christian
Ottosson (C), kommunalråd 070 – 353 13 94


Centerpartiet i Huddinge