Centerpartiet

Centerpartiet presenterar 10 punkter för minskad antibiotikaanvändning

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 13:08 CEST

Centerpartiet presenterar tio konkreta förslag för att minska användningen av antibiotika bland både människor och djur.

Centerpartiet vill bland annat se en global kriskommission för antibiotika. Ambitionen med en sådan kommission är att deras arbete ska leda till att prissätta antibiotikaanvändningen i världen, engagera fler av världens ledare i frågan och presentera en gemensam, global ambition om minskad onödig användning av antibiotika. Vi vill även se ett Nordiskt mål om att, inom fem år, ha lägst antibiotikaförskrivning i Europa.

-  Frågan om minskad antibiotikaanvändning står högt upp på Centerpartiets agenda. För att få bukt med antibiotikaresistens krävs minskad användning både bland människor och djur. Det kräver ökad global samverkan och hårdare krav nationellt, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Bland de övriga punkterna finns förslag om att ge tullen befogenheter att beslagta antibiotika även om den kommer från ett annat EU-land, samt införandet av ett EU-register över antibiotikaanvändningen i de olika medlemsstaterna.

-  Med ett gemensamt EU-register,som synliggör skillnaderna mellan medlemsstaterna, kan vi sätta press på länderna att minska sin antibiotikaanvändning, säger Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley.

Även inom hälso- och sjukvården behövs nya åtgärder för att minska användningen av antibiotika.

-  Patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen innehåller bland annat mål om minskad antibiotikaförskrivning i landstingen. Resultaten för de senaste åren var positiva – förskrivningen minskade i alla landsting, säger Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson.

-  Centerpartiet tycker att det är dags att skärpa kraven ytterligare och höja ersättningen för att skapa fler morötter, avslutar Anders W Jonsson.

Här hittar ni rapporten i sin helhet.


Kontakt:
Centerpartiets pressjour, 08-23 43 20 


Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.