Centerpartiet

Centerpartiet presenterar en rapport om våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 09:30 CEST

Centerpartiet presenterar idag en rapport ”För en tryggare tillvaro – åtgärder för ett förbättrat skydd i samband med våld i nära relationer”.

– Människors lika rätt och värde är en grundläggande värdering i Centerpartiet där respekten för varje enskild individ står i centrum. Att leva i frihet från hot och våld borde vara en självklarhet. Men så är det inte för alla. Därför föreslår vi tio nya åtgärder som ökar friheten och tryggheten för de som drabbas av våld i nära relationer, säger Maud Olofsson, Centerparitets partiledare.

– Våld i nära relationer kan se olika ut, men oftast är det kvinnor som drabbas. Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande problem som berör hela samhället. Ytterst är det också en fråga om jämställdhet, säger Annika Qarlsson, ordförande för Centerkvinnorna.

Under den gångna mandatperioden har Centerpartiet tillsammans med Alliansen genomfört en rad insatser för en tryggare tillvaro. Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat förtryck samt våld i samkönade relationer har inneburit en historisk kraftsamling som lett till både straffskärpningar, förbättrat skydd och stöd för de utsatta samt bättre kunskap hos de som möter våldsutsatta kvinnor. Men det räcker inte. Många människor lever varje dag i rädsla för hot och våld, i en så utsatt position att nästan varje steg i ens vardag påverkas. Därför behövs ytterligare insatser.

Centerpartiet vill;
• införa obligatoriska hot- och riskbedömningar vid anmälan om hot och våld
• införa tydligare mål och bättre uppföljning för polisens arbete
• att personer som är belagda med särskilt utvidgat besöksförbud även ska kunna beläggas med elektronisk övervakning, så kallad fotboja
• utveckla en bättre samverkan för brottsförebyggande arbete
• att samverkansavtal mellan polis och kommun upprättas i samtliga kommuner och att i dessa ska hot och våld i nära relationer särskilt beaktas
• förbättra praktiskt och ekonomiskt stöd vid akutsituationer med allvarligt hot om våld
• inrätta ett nationellt stödcenter för personer med skyddad identitet
• utveckla säkrare och enklare hantering av skyddade personuppgifter i offentliga register
• se över systemen så personer med skyddad identitet kan garanteras sina demokratiska rättigheter utan att få vistelseorten röjd
öka möjligheten till beslut om fingerade personuppgifter

Rapporten bifogas i sin helhet.

För mer information
Centerpartiets pressjour 08-23 43 20
Centerpartiet är alliansens gröna röst; ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. I riksdagen är Centerpartiet tredje största parti med 7,9 procent och vi finns med i majoriteter i cirka 160 kommuner. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande, Sveriges näringsminister och vice statsminister.