Centerpartiet

Centerpartiet satsar upp till 19 miljarder extra på underhåll av väg och järnväg

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 06:15 CEST

Centerpartiet föreslår att investeringarna i järnvägssignalsystemet ERTMS pausas några år.

Genom det frigörs i storleksordningen 15-19 miljarder kronor som Centerpartiet istället vill satsa på ett närtida underhåll av i första hand vägar och järnväg.

- Det här är en jättesatsning från Centerpartiet. Vi bär med oss en jättelik underhållsskuld så underhållet måste öka markant och tidigt i kommande planperiod, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet.


Anders Åkesson menar att signalsystemet ERTMS är en dyr och tekniskt sett vansklig investering som enligt många bedömare inte innebär någon kapacitetsförbättring för svensk järnväg.

Därför föreslår Centerpartiet att investeringarna pausas och istället flyttas till underhåll av väg och järnväg.

- Många vägar håller ett bedrövligt skick och järnvägen har sannerligen sina brister också. Det vill vi åtgärda och då krävs det att det tillförs stora pengar omgående. Tyvärr blundar regeringen för problemet och dessutom flyttar man pengar från att underhålla väg till att underhålla järnväg, säger Anders Åkesson.

- Underhållet är eftersatt och jag menar att man måste bryta med det. Det måste vara högre prioriterat än ett signalsystem som inte tillför något nytt, säger Anders Åkesson.

Genom att göra uppehåll från investeringarna i ERTMS så kan Centerpartiet satsa 15-19 miljarder kronor mer än regeringen gör på underhåll av vägar och järnvägar för perioden 2018-2029.

- I mina ögon tar regeringen en jättestor risk när man inte tar det bristande underhållet på allvar. Fungerande vägar och järnvägar, utan hastighets- och kapacitetsnedsättningar, är en hygienfaktor för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i hela landet. Att inte investera i dessa grundläggande behov skapar stora problem för exempelvis de transportberoende basnäringarna, säger Anders Åkesson.

- Centerpartiet ser att det finns ett jättebehov av underhåll i hela landet och det är också därför vi skjuter till dessa pengar. Det vi signalerar med denna satsning betyder att det också kommer krävas liknande prioriteringar även i framtiden om Sverige ska kunna beta av sin infrastrukturskuld, säger Anders Åkesson.

Utöver detta vill Centerpartiet även tillåta externt kapital för investeringar i nya vägar och järnvägar utöver de som finns med i regeringens infrastrukturplan.

- Det bör finnas intresse att investera i olika typer av objekt som, exempelvis broar, tunnlar, elektrifiering av tung trafik och kanske ännu större infrastrukturprojekt. Genom att göra så kan man också finansiera fler projekt på kortare tid och som helhet få mer infrastruktur för pengarna, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.