Centerpartiet

- Centerpartiet ska vara en sporre för HBT-frågor i det borgerliga blocket

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 18:19 CEST

- Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Familjer är lika mycket värda oavsett om de består av ensamstående med barn, två kvinnor med barn, två män med barn eller en kvinna och en man med barn! Arbetet med att bekämpa förtryckande attityder måste pågå på alla samhällets arenor, inte minst i det civila samhället. Det säger Kenneth Johansson, Centerpartiets socialpolitiske talesman med anledning av motionen om likaberättigande för HBT-personer.

Många av de politisk partierna pratar om att det är viktigt att säkerställa homo- bi- och transsexuella rättigheter men det tycks bara vara Centerpartiet och Miljöpartiet som lägger särskilda och heltäckande motioner om det.

- Jag tror inte att alla människor känner till hur konsekvent Centerpartiet hävdar alla människors lika rätt och värde också när det gäller vem man älskar. Vi tog tidigt ställning för allas lika rätt att ansöka om och bli prövade för adoption. Med den här motionen vill vi visa att Centerpartiet är en ledande och progressiv kraft i arbetet för homo-, bi- och transsexuella kvinnor och mäns rättigheter. Kanske kan det bidra till att höja tempot också i övriga borgerliga partier, avslutar Kenneth Johansson.

Bland förslagen i motionen kan nämnas:

Könsneutral äktenskapslagstiftning.
Lika rätt för homosexuella par till assisterad befruktning.
Utredning om HBT-personers psykosociala situation i Sverige.
Åtgärder för att förhindra diskriminering, dåligt bemötande och fördomsfulla läromedel i skolan, utbildningsväsendet ochförsvarsmakten.

Ett regionalpolitiskt perspektiv på HBT-frågorna.
Förverkliga riksdagsbeslutet om att förföljelse på grund av sexuell läggning ska vara giltigt skäl för asyl.
Internationellt erkännande genom FN-konvention att rätt till likaberättigande och frihet från diskriminering för homo-, bi- och transpersoner är en mänsklig rättighet.

- Även om det återstår mycket att göra i Sverige innan alla människor respekteras och behandlas lika oavsett sexuell läggning förefaller våra problem små i ett internationellt perspektiv. I stora delar av världen utsätts homo-, bi- och transsexuella för ett brutalt förtryck. Sverige måste vara en stark och verksam kraft för HBT-personers mänskliga rättigheter i hela världen, påpekar Kenneth Johansson.