Centerpartiet

Centerpartiet: tre förslag för att öka kvaliteten i mottagande av ensamkommande flykting barn

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2016 09:12 CEST

Centerpartiets förslag som skulle spara 10 miljarder:

  • Fler ensamkommande barn med uppehållstillstånd ska placeras på stödboenden
  • Inför försöksverksamhet för tvåspråkiga klasser med syftet att stärka tvåspråkiga elever i deras språkutveckling och se till så de får mer kunskap tidigare
  • Låt elever som kommer till Sverige i högstadieåldern fokusera på något färre ämnen för att öka möjligheterna till godkänt.

Förslagen presenterades i en intervju i Dagens Nyheter

Från HVB-hem till stödboende:

Ensamkommande flyktingbarn placeras oftast i HVB-hem som både är en dyr placering och oftast behöver inte barnen den formen av boende. Istället föreslår Centerpartiet att barnen placeras särskilda stödboenden.  Detta säger Annie Lööf och Ulrika Carlsson, Centerpartiets skolpolitiska talesperson i en intervju med Dagens Nyheter.

- Att placera barn i HVB-hem, som i grunden är tänkta för personer med mycket svår problematik, är negativt för barnen och samtidigt väldigt dyrt. En plats på HVB-hem kostar cirka 2 000 kronor per person och dag, säger Annie Lööf.

Totalt väntas kostnaden för de ensamkommandes boende, efter uppehållstillstånd, öka från 5,7 miljarder kronor 2016 till 25 miljarder kronor 2020.

- Vårt förslag om att fler ska bo i stödboenden samt få en bättre väg in i skolan skulle spara tio miljarder kronor och ge ett tydligare kunskapsfokus för nyanlända barn, säger Annie Lööf

- Centerpartiet vill att barn som kommer till vårt land ska få en snabb och en trygg väg in i sitt nya hemland. Därför föreslår vi att fler ska bo i stödboende, inte som idag på HVB-hem. Det skulle göra det lättare för dessa barn och ungdomar att integreras i Sverige och samtidigt också leda till stora besparingar.

Skolförslagen:

Många nyanlända elever har svårt att nå målen i den svenska skolan och har liten eller ibland ingen skolerfarenhet. Tillsammans med dåliga kunskaper i svenska blir det svårt att hänga med i undervisningen.

- Vi föreslår att nyanlända elever ska kunna ha ämnesundervisning på både sitt modersmål och på svenska. Därför vill vi införa försöksverksamhet för tvåspråkiga klasser med syftet att stärka tvåspråkiga elever i deras språkutveckling och se till så de får mer kunskap tidigare, säger Ulrika Carlsson

Elever som kommer till Sverige i högstadieåldern har en stor utmaning i att på ett par år lära sig språket och ta igen förlorad ämneskunskap.
- För att öka möjligheterna att klara godkänt och ta sig vidare till gymnasiet vore det därför rimligt att låta dessa elever fokusera på något färre ämnen. Det ska i sig inte betyda mindre undervisningstid, menar Ulrika Carlsson.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.