Centerpartiet

Centerpartiet välkomnar besked om tyngre lastbilar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 06:05 CEST

Nu öppnar regeringen för tyngre lastbilar.
Centerpartiets infrastrukturpolitiska talesperson, Anders Åkesson, välkomnar beskedet.

- Det här beskedet är bra, men samtidigt oroväckande. Centerpartiet har länge förespråkat möjligheten till tyngre och längre lastbilar eftersom det leder till effektivare transporter och lägre utsläpp per ton transporterat gods. Miljöpartiet har däremot konsekvent varit mot det och tvärtom förespråkat kortare och lättare lastbilar. Så givetvis är det välkommet att man ändrar sig, säger Anders Åkesson

- Samtidigt är det oroväckande, eftersom regeringen fortfarande driver tanken att införa en aggressiv skatt på avstånd i form av kilometerskatt. För mig ligger det nära till hands att tro att Miljöpartiets nya ställningstagande är en eftergift för att få med Socialdemokraterna på den vansinniga avståndsskatten, säger Anders Åkesson

- Därför är det alldeles för tidigt att glädjas ännu. Att öppna för tyngre transporter är önskvärt och något Centerpartiet länge efterfrågat, men om man samtidigt får en kilometerskatt på 26 kronor per mil som kväver jobb, företagande och landsbygd på köpet så är det inte alls bra. Därför finns det skäl att vara fortsatt orolig och skeptisk innan man sett helheten, säger Anders Åkesson.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.