Centerpartiet

Centerpartiet vill förstärka kemikaliepolitiken - skadliga kemikalier ska bort

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 15:49 CEST


Samtidigt som alliansregeringen idag ger besked om förstärkt kemikaliepolitik presenterar Centerpartiet en rapport med åtgärder för en giftfri vardag.

– Vi behöver snabba på arbetet med att få bort skadliga kemikalier i vår vardag. Därför förstärker nu alliansregeringen budgeten för kemikaliepolitiken. Sverige ska driva på för en mer effektiv kemikaliepolitik i EU. En svensk handlingsplan ska utvecklas för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga ämnen, säger miljöminister Andreas Carlgren (C).

Kemikalier finns överallt i vår vardag, i ämnen som används exempelvis i livsmedel, kläder eller leksaker. Flera av kemikalierna utgör en risk både för människa och miljö. Att begränsa användningen och på sikt fasa ut skadliga kemikalier är en av våra viktigaste miljöfrågor.

Arbetet internationellt och i EU är centralt. Men Sverige ska också gå före med särskilda insatser för att skydda miljö och människor från skadliga kemikalier.

Regeringen presenterar nu att:
• Anslaget till Kemi höjs med 25 miljoner till 190 miljoner för kommande budgetår.
• En svensk handlingsplan för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier utarbetas
• Leksaks och kosmetikabranschen inbjuds för åtgärder mot farliga kemikalier i leksaker och märkning av smink.

Det är särskilt angeläget att se till att de varor som barn kommer i kontakt med inte innehåller farliga kemikalier. Förra sommaren beslutade EU om ett nytt direktiv om leksakers säkerhet. När det gäller kemikalier i leksaker måste tillverkare och importörer i EU ha anpassat sig till de nya reglerna senast den 20 juli 2013.

– Jag vill inte vänta till 2013 utan arbetet med att fasa ut leksaker som innehåller höga halter av farliga ämnen kan börja redan nu. Jag vill föra dialog med leksaksbranschen hur detta kan göras på bästa sätt, säger Andreas Carlgren.

Miljöminister kommer också att ta initiativ till en dialog med branschen för sminkprodukter. Konsumenter ska få info om ämnena som används är testade och vilken effekt de ger i kombination med varandra.

Centerpartiet presenterar inför det fortsatta arbetet under nästa mandatperiod förslag för att förstärka kemikaliepolitiken – i Sverige, EU och världen, med kraftfulla satsningar för en giftfri vardag:

• Snabba på processerna för att skadliga kemikalier ska fasas ut och ersättas med andra ämnen
• Bättre kontroll, uppföljning och utvärdering av tillämpningen av gällande regler
• Öka kunskapen om skadliga kemikalier genom krav på tillverkare och ökad forskning
• Sprid kunskap genom ökad samverkan mellan näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter
• Öka det internationella samarbetet för fasa ut farliga kemikalier och förbättra kemikaliehanteingen, inte minst i utvecklingsländer

Läs mer i den bifogade rapporten "Giftfri vardag".

För mer information
Lennart Bodén, pressekreterare hos miljöminister Andreas Carlgren, 070-950 22 45
Centerpartiet är alliansens gröna röst; ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. I riksdagen är Centerpartiet tredje största parti med 7,9 procent och vi finns med i majoriteter i cirka 160 kommuner. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande, Sveriges näringsminister och vice statsminister.