Centerpartiet

Centerpartiet vill ha en mindre men friskare vargstam

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 11:47 CEST

Centerpartiet vill att Sverige ska ha en mindre men genetiskt friskare vargstam än vad som är fallet i dag. Centerpartiet ser därför positivt på möjligheterna att begränsa den svenska vargstammen till 180 vargar. För oss är en nivå på 380 vargar inte något alternativ.

– Vi anser att det ska finnas så få vargar som möjligt. Koncentrationen av vargar på flera håll är oacceptabelt stor och måste därför minskas, och vi måste snabbt få till stånd en förvaltningsjakt av den svenska vargstammen, säger vice partiordförande Anders W Jonsson med anledning av Naturvårdsverkets bedömning.

Naturvårdsverket har tagit fram en bedömning av referensvärdet för Gynnsam Bevarandestatus för varg i Sverige enligt två alternativ:

1) 18 föryngringar/180 vargar under förutsättning att 1 ny varg kommer in i populationen varje år genom invandring eller valputsättning.

2) 38 föryngringar/380 vargar under förutsättningar som råder idag, d.v.s. att 1 ny varg kommer in i populationen vartannat år.

– Centerpartiet uppmanar regeringen att arbeta enligt alternativ 1 i kombination med populationsbegränsande jakt. Genom att aktivt arbeta med att förstärka genetiken i den svenska vargstammen bör det vara möjligt att få ner nivån under 180 vargar, säger Jonsson.

– Sverige har nu levererat allt som EU-kommissionen efterfrågat sedan de inledde överträdelseärendet angående den svenska licensjakten på varg. Det gör också att det inte längre finns några formskäl till att hålla Sveriges ärende vid liv, utan EU-kommissionen måste återge Sverige kontrollen över rovdjurspolitiken, säger Anders W Jonsson.

– Så fort EU-kommissionen har godkänt förvaltningsplanen bör det därmed vara möjligt att återuppta licensjakten. Förhoppningsvis kan de ske redan till vintern, avslutar Jonsson.

Kontakt:
Anders W Jonsson
Vice partiordförande och gruppledare i riksdagen
070-631 10 02

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.