Centerpartiet

Centerpartiets förnyelse i fokus när nya talespersoner utses

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 09:17 CEST

Centerpartiet utsåg under torsdagen den 7 oktober ledamöter till riksdagens utskott. Centerpartiet kommer fortsatt att inneha ordförandeposten i socialutskottet och får också vice ordförandeposten i justitieutskottet.

- Med en minoritetsregering får Alliansens utskottsordförande respektive vice ordförande en viktig roll i att hitta lösningar som leder till att förverkliga Alliansens politik under mandatperioden. Det känns positivt att Centerpartiet får dessa poster i två tunga utskott, säger Roger Tiefensee.

Under gårdagen beslutades också att ta viktiga steg i partiets förnyelse och föryngring genom att utse nya talespersoner för ekonomi och miljö. Annie Johansson utses till ekonomisk talesperson för Centerpartiet och Roger Tiefensee som idag är gruppledare för Centerpartiet i riksdagen, blir miljöpolitisk talesperson.

- Utnämningen av Annie Johansson är ett viktigt steg i Centerpartiets föryngring och förnyelse av politiken. Med Annies tidigare erfarenheter som talesperson i arbetsmarknadsfrågor markerar vi sambandet mellan jobb, företagande och ekonomi, säger Roger Tiefensee.

Roger Tiefensee som är utbildad ekologisk ekonom, kommer som miljöpolitisk talesperson att ha i uppdrag att vidareutveckla och stärka Centerpartiets roll som Alliansens gröna röst.

Talespersonerna finns tillgängliga för medias frågor fredagen den 8 oktober kl. 10.00 utanför L4-17 i Riksdagen.
Kontakt: Johanna Martin, 0704 914 513.

Utsedda till riksdagens utskott för Centerpartiet är följande:

Socialutskottet
Ordinarie samt ordförande: Kenneth Johansson
Ordinarie: Anders W Jonsson
Ersättare: Abir Al-Sahlani och Solveig Zander

Justitieutskottet
Ordinarie samt vice ordf.: Johan Linander
Ersättare: Emil Källström och Annie Johansson

Finansutskottet
Ordinarie: Annie Johansson
Ersättare: Roger Tiefensee och Per Åsling

Skatteutskottet
Ordinarie: Karin Nilsson
Ersättare: Erik A. Eriksson och Per-Ingvar Johnsson

Konstitutionsutskottet
Ordinarie: Per-Ingvar Johnsson
Ersättare: Åsa Torstensson och Anders Flanking

Civilutskottet
Ordinarie: Per Lodenius
Ersättare: Ola Johansson

Utrikesutskottet
Ordinarie: Kerstin Lundgren
Ersättare: Staffan Danielsson och Ulrika Carlsson

Försvarsutskottet
Ordinarie: Staffan Danielsson
Ersättare: Kerstin Lundgren

Socialförsäkringsutskottet
Ordinarie: Solveig Zander
Ersättare: Fredrick Federley och Anders W. Jonsson

Kulturutskottet
Ordinarie: Anders Flanking
Ersättare: Annika Qarlsson

Utbildningsutskottet
Ordinarie: Ulrika Carlsson
Ersättare: Emil Källström och Per Lodenius

Trafikutskottet
Ordinarie: Anders Åkesson
Ersättare: Ola Johansson

Miljö- och jordbruksutskottet
Ordinarie: Per Åsling
Ersättare: Roger Tiefensee och Helena Lindahl

Näringsutskottet
Ordinarie: Erik A. Eriksson
Ersättare: Helena Lindahl och Karin Nilsson

Arbetsmarknadsutskottet
Ordinarie: Annika Qarlsson
Ersättare: Abir Al-Sahlani och Emil Källström

EU- nämnden
Ordinarie: Fredrick Federley
Ersättare: Staffan Danielsson