Centerpartiet

Centerpartiets vårmotion: Fler jobb och minskade statliga utgifter

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 10:01 CEST

I dag presenterade Annie Lööf och Emil Källström Centerpartiets ekonomiska vårmotion. I motionen presenterades nya reformer som kraftigt minskar kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken och migration- och integration, en satsning på 2000 fler poliser, en helt ny och egen modell för a-kassan, fortsatt grön skatteväxling och ett utbyggt RUT-avdrag. Fram till 2020 innebär Centerpartiets ekonomiska politik en besparing jämfört med regeringen på 37 miljarder kronor.

- Det här är en budget som svarar upp mot det som är viktigt för Sverige, reformer för fler och växande företag, ökad trygghet i samhället och minskade statliga utgifter. Vi presenterar en a-kassa som är högre än Alliansens inledningsvis men med en snabbare avtrappning än regeringens modell för att skapa både trygghet och ett tydligt jobbfokus i omställningen från det gamla jobbet till det nya, säger Annie Lööf.

Emil Källström påpekar att motionen är svar på de utmaningar Sverige står inför, där jobben inte växer tillräckligt snabbt trots en högkonjunktur och ett stort tryck på statliga utgifter i spåren av ett ineffektivt flyktingmottagande. Trots högkonjunktur kommer arbetslösheten växa kommande år.

- Regeringens politik förstärker snarare än balanserar budgeten när man uppenbarligen saknar kontroll över statens utgifter. Magdalena Andersson verkar göra sitt bästa för att tömma ladan. Centerpartiet sparar mer än regeringen och använder högkonjunkturen för strukturella reformer av flyktingmottagandet, arbetsmarknadsprogram och jobbpolitiken, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

På senare tid har Centerpartiet allt mer börjat fokusera på trygghetsfrågor. Den satsning på fler poliser som Annie Lööf presenterade i sitt jultal förstärks ytterligare i den ekonomiska vårmotionen där partiet också presenterade att beredskapspolisen ska återinföras.

- Trygghet skapas av en polis med stark lokal närvaro, i städer, förorter och mindre samhällen. Att polisen fungerar är en av statens absoluta kärnuppgifter. Vi finansierar ytterligare 2000 poliser och genomför en riktad lönesatsning mot de viktiga områdespoliserna som ska finnas nära medborgarna, säger Annie Lööf.

Huvuddragen i Centerpartiets ekonomiska vårmotion:

 • 6 miljarder kronor i besparingar nästa år.
 • 37 miljarder kronor i besparingar till år 2020.
 • 27,8 miljarder kronor i besparingar på migration/integration till 2020.
 • 2,4 miljarder kronor läggs på Polisen till 2020.
 • En riktad lönesatsning genomförs på områdespolisen.
 • Taket i a-kassan höjs till 800 kronor per dag, men med en snabbare avtrappning.
 • RUT-avdraget höjs till 75 000 kronor per person och år.
 • RUT-avdraget breddas till fler tjänster så som läxhjälp och tvätteritjänster.
 • Ett senior-RUT införs där de äldre än 80 år får dra av 60 procent av kostnaden.
 • En ny och enkel företagsform införs, ingångsföretag.
 • Etableringsersättningen görs om till etableringslån i likhet med CSN-lånet.

Läs en sammanfattning av Centerpartiets vårbudget

Läs hela budgetmotionen

Kontakt:
Oscar Sundevall
Presschef hos Annie Lööf
072-530 48 90

Jonas Nyström
Pressekreterare hos Annie Lööf
070-104 16 95

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.