Centerpartiet

Centerstudenter: Högsta domstolen måste fälla Uppsala universitet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:55 CET

Högsta domstolen måste fälla Uppsala universitet

Idag tar Högsta domstolen upp fallet med två unga kvinnor som diskriminerades och inte fick sina rättmätigt förtjänade platser på juristutbildningen vid Uppsala universitet. Högsta domstolens dom kommer att bli vägledande för hur högskolor och universitet tillåts använda det alternativa urvalet vid antagningen. Centerstudenter uppmanar Högsta domstolen att värna om studenternas rättssäkerhet och därför fälla Uppsala universitet för olaga diskriminering.

- Om högskolor och universitet tillåts förbättra statistiken genom
kvotering av vissa grupper kommer vi aldrig komma till botten med de verkliga problemen som rör snedrekryteringen till högskolor och universitet, säger Centerstudenters förbundsordförande Peter Ranki i en kommentar.

Högskolornas och universitetens oförmåga att locka sökande av varierande bakgrund får aldrig drabba enskilda studenter på det sätt som skett i det aktuella fallet.

- Problemet är att besattheten vid kön och härkomst bara växer i takt med
att kvoterna upprättas. Folk kommer i allt större utsträckning att betraktas som företrädare för ett kön eller en etnisk grupp, snarare än unika personer med unika färdigheter. Det som finns utanför pannbenet riskerar att bli viktigare än vad som finns innanför, avslutar Peter Ranki.

------------------------
Mer information:

Peter Ranki, förbundsordförande Centerstudenter, 070-714 98 03 Johan Sjöberg, förbundssekreterare Centerstudenter, 0709-392 391