Attendance2 AB

Centralavtal mellan Svensk Elitbandy och Attendance2

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 15:34 CET

Attendance2 ska utveckla och skräddarsy produkten ProPartner (B2B-CRM) både till elitbandyn centralt och till samtliga klubbar i elitserien för att underlätta arbetet med sponsorer och partners.

Målet är att skapa ett verktyg som underlättar kommunikation och struktur i arbetet med sponsorer och partners, och där Svensk Elitbandy på ett enkelt sätt kan identifiera säljbara exponeringsytor och se i vilka branscher respektive klubb har merparten av sin försäljning.

I tillägg till det centrala avtalet ges klubbarna möjlighet att använda sälj- och ordersystemet ProPublik och privatpersons-CRM:et ProPrivat som effektiviserar och minimerar administrationen vid exempelvis medlemshantering, camper, träningsavgifter och all kommunikation via SMS och E-mail.

Per Selin, Ligachef Svensk Elitbandy - ”Innan vi kom i kontakt med Attendance2 i vårt sökande efter ett CRM-system för oss, hade vi hittills inte hittat något som har kunnat leverera det vi efterfrågar, tvärtom innehöll leveranserna många funktioner vi inte alls behövde och saknade helt de som är vitala för oss. Attendance2’s CRM ProPartner är helt skräddarsytt för oss idrottsarrangörer, och de utvecklar CRM:et utifrån våra specifika önskemål. Samt kan anpassa det för våra klubbars olika behov och önskemål”.

Svensk Elitbandy, ligaföreningen som består av samtliga 14 Elitserieklubbar, lägger ner stort utvecklingsarbete på att möta marknaden på bästa sätt. Att kartlägga alla klubbars samarbetspartners är en del i detta arbete. Ett gemensamt CRM-system var något som kom högt på agendan då elitserien ska jobba med ständiga förbättringar och en del av detta genom ett centralt avtal med Attendance2.

Janne Ednertz, VD/Grundare Attendance2 - ”Utvecklingen av ProPartner är ett naturligt led i vår inriktning på att skapa och utveckla system med fokus på ökade intäkter med minimerad administration. Vi är mycket tacksamma över att vi fått förtroendet från Svensk Elitbandy och kommer förutom leveransen av ProPartner även delge vår långa erfarenhet av försäljning i allmänhet och mot privatpersoner (publiken) i synnerhet, centralt så väl som hos enskild klubb”.

A2:s affärsidé och ambition är att erbjuda idrottsklubbar och andra evenemangsarrangörer möjligheten att fokusera på försäljning, publik, medlemmar och andra intäkter med minimal administration. Detta görs via

ProPublik - order/säljsystemet som ger möjligheten att optimera för maximalt antal eller intäkt.

ProPrivat - marknadens mest utvecklade privat-CRM med medlems- och träningsavgiftshantering.

ProPartner – det, för elitidrottsklubbar, skräddarsydda CRM-systemet för sponsor och partnerbearbetning.

Målsättningen är att skapa och utveckla verktyg som höjer intäkter i allmänhet och publik- och medlems-intäkterna i synnerhet. Detta, med minimerad administration och ett användarvänligt gränssnitt anpassat för säljare, som ett steg i att föra publikfrågorna högre upp på agendan. En arena utan publik är svår att locka sponsorer och nya åskådare till.

Den primära målgruppen är säljare och publikansvariga med intäktsbudget som saknar verktyg för att snabbt gå från idé till färdig kampanj/paketering, utan att involvera biljett-, ekonomi- eller webbansvarig.

”Vi ser våra produkter som en del av en lösning där våra system kommunicerar med övriga vitala system och applikationer hos klubbarna. Självklart är ambitionen att våra kunder ska använda all den funktionalitet som vi erbjuder, men vi utgår alltid från kundens bästa och är alltid öppna för samarbeten för maximal funktionalitet för kunden och kundens kunder”.

Janne Ednertz, VD/Grundare Attendance2

Kontakt: 0707 50 70 64 eller jan@attendance2.com

www.attendance2.com -www.propublik.se

A2:s affärsidé och ambition är att erbjuda idrottsklubbar och andra evenemangsarrangörer möjligheten att fokusera på försäljning, publik, medlemmar och andra intäkter med minimal administration. Detta görs via ProPublik - order/säljsystemet som ger möjligheten att optimera för maximalt antal eller intäkt. ProPrivat - marknadens mest utvecklade privat-CRM med medlems- och träningsavgiftshantering. ProPartner – det för elitidrottsklubbar, skräddarsydda CRM-systemet för sponsor och partnerbearbetning.