Riksdagen

Ceremoni om EU-utvidgningen inleder årets debatt om verksamheten i EU

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 14:39 CEST

Onsdagen den 5 maj kl. 9.30 blir det en ceremoni om EU-utvidgningen i riksdagen. Talman Björn von Sydow håller ett välkomstanförande.

För att manifestera utvidgningen är de nya EU-medlemsländernas ambassadörer inbjudna. Det kommer också för första gången att finnas en EU-flagga i kammaren. Hela onsdagen står den tillsammans med en svensk flagga i ett standar bakom talarstolen. Under dagen placeras också de tio nya EU-ländernas nationsflaggor på bordet framför talmanspodiet.

Efter talmannens välkomnande av de nya medlemmarna fortsätter utrikesutskottets ordförande, Urban Ahlin, med en redogörelse för utskottets arbete med utvidgningsfrågorna och regeringens EU-skrivelse om verksamheten i EU under 2003. Därefter rapporterar ledamöter i utrikesutskottet om sina intryck och erfarenheter från firandet av utvidgningen i de baltiska länderna och i Polen, som de besöker i anslutning till den 1 maj.

Därefter börjar ärendedebatten om förra årets verksamhet i EU med anledning av regeringens skrivelse 2003/04:60 och utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU10.

Webb-TV från kammaren

Direktsändningar i SVT2 och 24 Direkt.

Christina Green
Tf sektionschef, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48, 020-349 000