Justitiedepartementet

Ceremonier för alla nyblivna svenska medborgare

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 16:05 CEST

Pressmeddelande
20 april 2006
Justitiedepartementet

Alla nya svenska medborgare kommer att erbjudas att delta i en välkomstceremoni. Det beslutade regeringen i dag.
- Det är viktigt att den som blir svensk medborgare också betraktas som svensk och kan känna sig svensk. Det handlar om attityder men också om hur vi rent praktiskt välkomnar nya medborgare, kommenterar demokratiminister Jens Orback.


Dagens regeringsbeslut har tillkommit på initiativ av demokratiministern. Han har reagerat mot att många nya svenskar tidigare bara fått ett rekommenderat brev på posten som tecken på att det blivit medborgare.
- Att högtidlighålla medborgarskapet genom ceremonier är ett sätt att från samhällets sida visa att medborgarskapet är något värdefullt som stärker samhörigheten och är värt att uppmärksamma, fortsätter Jens Orback.
- Vi måste visa att den som blir svensk medborgare också betraktas som svensk. I fortsättningen hoppas jag få höra uttrycket "första generationens svensk" istället för "första generationens invandrare".

Regeringens beslut innebär att länsstyrelserna får i uppdrag att i respektive län samordna och stimulera kommunernas insatser för att uppmärksamma nyblivna svenska medborgare genom att arrangera särskilda ceremonier. I de fall en kommun inte organiserar någon form av ceremoni för de nya medborgarna ska länsstyrelsen ansvara för att en ceremoni arrangeras under lämpliga former.

Fakta om medborgarskapsceremonier
För närvarande bjuder ungefär en tredjedel av landets kommuner in sina nya svenska medborgare till en ceremoni. Intresset från kommunernas sida har ökat under senare år och som regel firas medborgarskapet i samband med nationaldagen.

En kartläggning av situationen i dag har gjorts på regeringens uppdrag. Variationen är stor mellan länen. I Västerbottens län välkomnar till exempel 14 av 15 kommuner de nya medborgarna, medan det i Norrbottens län endast är en av 14 och i Jämtlands län en av åtta kommuner. I Kalmar län är motsvarande siffror nio av 12 medan det i Östergötlands län bara är en av 13. I storstadslänen arrangerar 19 av 26 kommuner i Stockholms län, sex av 33 kommuner i Skåne län och elva av 42 kommuner i Västra Götalands län medborgarskapsceremonier.

Kontakt:
Olle Eriksson
Pressekreterare hos Jens Orback
08-405 57 96
0702-71 66 18
olle.eriksson@justice.ministry.se

Cissi Storck
Departementssekreterare
08-405 11 96

Gunnar Hermanson
Departementsråd
08-405 42 77