Certex

CERTEX erbjuder nu öppna utbildningar i säker lastkoppling med lyftredskap

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 17:08 CET

Alla med utbildning vet hur ett 100 % säkert lyft ska genomföras, det är sällan något dramatiskt. Det svåra ligger i att göra det lika noga den tusende gången som den första. För olyckan håller sig framme när gammal vana, självsäkerhet eller stress får styra. Det är en kamp, men olycksstatistiken på svenska arbetsplatser är inget vi tänker finna oss i. Som ett led i vår kampanj ”ett steg närmare 100 %” erbjuder vi nu öppna kurser i ”Säker lastkoppling med lyftredskap”.

Har ni nyanställda eller anlitar ni entreprenörer som saknar kunskaper om hur säkra lyft går till? Genom kursen kan ni ”förvissa Er om att arbetstagaren har den utbildning som behövs”.(enligt AML 3kap 3§) för säker lastkoppling, då godkända prov ger lastkopplarcertifikat för SÄKRA LYFT enl. den nya AFS 2006:6.

Kursen har tidigare endast varit tillgänglig som företagsanpassad utbildning men är nu öppen för alla, och högst relevant för de som arbetar med att koppla last. Kursen ger en god översikt och fullgoda kunskaper i hur last bör kopplas. Fokus ligger på säkerhet och på att lyfta fram rätt sätt att koppla last. Genom exempel på konkreta situationer som lett till olyckor och tillbud belyses risker med felaktig lastkoppling, samtidigt som säker- och osäker lastkoppling framhävs.

Platserna är begränsade, så ta chansen och anmäl dig nu!


Kurstillfälle 1: Stockholm den 16 december 2011 08.00 - 12.00 

Kurstillfälle 2: Stockholm den 16 december 2011 13.00 - 17.00

Kurstillfälle 3: Stockholm den 10 januari 2012 08.00 - 12.00

Kurstillfälle 4: Stockholm den 10 januari 2012 13.00 - 17.00

Pris per deltagare: 1’150: -/person exkl. moms.

I priset ingår fika, kurslitteratur och inplastat certifikat för varje godkänd deltagare.

Plats: CERTEX AB, Pentavägen 3, Täby/Stockholm

Vid frågor, kontakta utbildningsledare Gösta Granlund,

072-3008237

gosta.granlund@certex.se

Senaste dag för anmälan 7/12 2011 för kursen den 16 december 2011 samt den 3/1 2012 för kursen den 10 januari 2012 gäller så länge det finns lediga platser.


Anmälanhttp://www.certex.se/se/anmalan-utbildning

Läs mer om våra utbildningar: http://www.certex.se/se/utbildning


CERTEX - en helhetslösning inom stållinor och lyftredskap

CERTEX är den ledande leverantören av stållinor och lyftredskap i Europa och erbjuder kunden produkter, skräddarsydda speciallösningar, utbildning, teknisk support, besiktning, certifiering,  underhåll och reparationer. CERTEX ägs av Axel Johnson International AB – ett företag inom Axel Johnson Gruppen. För mer information www.certex.se.