RISE Research Institutes of Sweden AB

Certifierad biogödsel lyfts fram som bra exempel

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 08:53 CET

European Biogas Association (EBA) lyfter fram certifiering av biogödsel som ett bra europeiskt exempel på resurseffektiva system och tjänster som ligger i framkant. Certifieringen av biogödsel ägs av Avfall Sverige som är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning. Experter på RISE har hjälpt till att utveckla kriterierna för certifieringen.

Biogödsel är en produkt från rötning av bioavfall. Det är ett snabbverkande gödselmedel som ersätter mineralgödsel i jordbruket. Certifierad biogödsel, som godkänns av bland annat Krav, säkrar att miljökrav vad gäller tungmetaller, smittskydd och föroreningar är uppfyllda.

– Certifieringen är ett stöd för biogödselproducenterna och har lagt grunden för det höga förtroende som produkten har hos kunderna. Detta har lett till att nästan all certifierad biogödsel i dag sprids på åkermark. I sin tur minskar det behovet av importerad mineralgödsel, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.

RISE hjälper Avfall Sverige och andra branschorganisationer att kvalitetssäkra arbetssätt, produkter och processer genom olika typer av certifieringar.

– Vi tycker att det är väldigt glädjande att EBA uppmärksammar gödselcertifieringen, som gör nytta både ur miljömässig- och ekonomisk synvinkel, säger Dag Sjöholm, affärsutvecklingschef på RISE certifieringsenhet.

För ytterligare information, kontakta:

Caroline Steinwig, rådgivare Avfall Sverige, tel 040-35 66 23, caroline.steinwig@avfallsverige.se

Dag Sjöholm, affärsutvecklingschef RISE Certifiering, tel 070-315 36 92, dag.sjoholm@sp.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden – Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder vi ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.

RISE 2 200 anställda finns på 23 orter i Sverige och även utomlands. RISE ägs av den svenska staten och under 2017 etableras RISE huvudkontor i Göteborg.