Skatteverket

Certifierade kassaregister ska beställas före nyår

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:53 CET

Skatteverket vill påminna företagare som omfattas av kassaregisterlagen att beställa sina certifierade kassaregister före nyår. Lagen gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Syftet med den nya tekniken är att minska den illojala konkurrensen.
- Vi har fått signaler om att många företag avvaktar med sina beställningar och vi vill förtydliga att systemen ska vara beställda före den 1 januari när lagen träder i kraft fullt ut, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Ett så kallat certifierat kassaregister består av ett av tillverkaren tillverkardeklarerat kassaregister och en certifierad kontrollenhet. Mer information finns på www.skatteverket.se/kassaregister.

De certifierade kassaregistren ska levereras och installeras så snart leverantörerna kan göra det, dock senast 1 juli 2010. Senast en vecka efter att företagen har mottagit systemen ska de anmälas till Skatteverket.

- Anmälan görs via en e-tjänst på Skatteverkets webbsida och när den är gjord får företagen skyltar som ska fästas på kassorna. De visar att systemet är anmält till oss på Skatteverket, säger Lars Lundh.

Hittills har Skatteverket fått in drygt 3 000 e-anmälningar som rör kontrollenheter eller kassaregister. Den stora anhopningen av anmälningar väntas under första kvartalet 2010 när de flesta företag bör få sina kassaregister levererade. Om man redan har fått sitt kassaregister eller kontrollenhet ser Skatteverket gärna att man anmäler detta så fort som möjligt. Totalt omfattas cirka 200.000 företag av kassaregisterlagen.

Lagen innebär också att Skatteverket kommer att göra ett stort antal tillsynsbesök hos företagare inom kontantbranscherna.

- Vi ska kontrollera att lagen efterföljs, men besöken ger också företagarna en chans att ställa andra typer av frågor till oss på Skatteverket, säger Conny Svensson, projektledare för Skatteverkets granskning av kontantbranscher.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se