Abn Amro / AAC Capital Partners

Certifikat för solenergi noteras på Stockholmsbörsen idag

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 11:23 CET

Från och med idag blir det möjligt för alla typer av investerare i Sverige att
investera i solenergi. ABN AMRO lanserar Open End certifikat för solenergi på
den svenska marknaden. Det blir även möjligt att handla certifikatet med
valutasäkring.

Den globala tillväxten medför ett ständigt ökande energibehov. Samtidigt ökar
oron för klimatförändringarna, och oljereserverna minskar. Lagstiftning,
internationella klimatkonventioner och den offentliga klimatdebatten har medfört
stora satsningar i förnyelsebar energi, både i den offentliga och den privata
sektorn.

"Det är tydligt att vi framöver måste täcka en större del av vårt energibehov
med hjälp av förnyelsebara energikällor. Investeringarna i solenergi ökar
kraftigt just nu och ABN AMROs index för solenergi har stigit 30 procent under
de senaste sex månaderna. Att vara med och investera i solenergi blir nu mycket
enkelt, även för privatpersoner", säger Niklas Åkerfelt, ansvarig för
strukturerade produkter på ABN AMRO i Norden.

ABN AMRO Open End certifikat Solenergi följer utvecklingen på ABN AMROs Solar
Energy Total Return Index. Standard & Poor's utvärderar fortlöpande att kraven
för bolagen i indexet uppfylls: de måste vara verksamma inom solenergisektorn
(forskning, utveckling, tillverkning, produktion eller marknadsföring) samt
börsnoterade, med ett börsvärde om minst 100 miljoner euro. Därtill bör
likviditeten för bolagets aktie vara god.

ABN AMRO är väl känt för sina strukturerade produkter i speciellt Holland och
Tyskland. Privatpersoner kan handla ABN AMROs certifikat genom sin egen
nätmäklare, fondkommissionär eller bank. ABN AMRO ställer köp- och säljkurser på
produkterna, och garanterar likviditeten under hela dagen. Handeln sker precis
som med aktier.

Certifikatet lanseras i två varianter: en variant som följer den euromässiga
utvecklingen för indexet, samt som en valutasäkrad variant i svenska kronor.

Sedan november 2006 är det också möjligt att investera i Open End certifikat
Vatten, Open End certifikat Biobränsle och Open End certifikat Förnyelsebar
energi genom ABN AMRO. Idag lanseras även valutasäkrade certifikat på dessa
dollarbaserade index. Mer information finns på www.abnamromarkets.se.

För mer information kontakta:
Niklas Åkerfelt, ansvarig strukturerade produkter + 44 77 3818 8803
Eva Reimers, kommunikationschef 070-423 5354, 08-5723 53 54


Fakta om ABN AMRO:
ABN AMRO är en av de ledande corporate och investmentbankerna i Sverige, och en
ledande kapitalförvaltare. På Stockholmskontoret finns ca 250 anställda. ABN
AMRO, med huvudkontor i Nederländerna, är en ledande internationell bank med
totala tillgångar på 987 miljarder euro (per den 31 dec 2006). ABN AMRO har
över 3 500 kontor i över 60 länder, och har cirka 110 000 heltidsanställda
medarbetare runtom i världen. ABN AMRO är noterat på Euronext och New York
Stock Exchange. Läs mer: www.abnamro.se