MK MarknadsKommunikation

Certway har undersökt. Är ISO en hyllvärmare eller bra grund för kvalitetsarbete?

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 17:05 CEST

Konsultföretaget Certway har, i samarbete med Kvalitetsmagasinet, genomfört en undersökning för att ta reda på om ISO är en hyllvärmare eller en bra grund för kvalitetsarbete.

Maj till augusti i år undersöktes totalt 200 företag; 100 tekniska konsulter och 100 Metall/Lego-företag. Företagen är geografiskt jämt fördelade över landet, i olika storlekar och samtliga är certifierade. Av Metall/Lego-företagen hade 67 % varit certifierade längre än 10 år, motsvarande siffra för teknikkonsulterna var 29 %. Antal anställda (medel) i Metall/Lego-företagen var 68 st, teknikkonsulterna var 35 anställda.

Bäst och sämst

Det man upplever att man har bäst nytta av i ledningssystemet är avvikelsehanteringen. Däremot upplevs att man har minst nytta av att mäta sina processer. Det senare förvånar Gunilla Mattsson, VD Certway: ”Får man rätt nyckeltal är det ju guld värt. Det här måste betyda att företagen inte förstår vitsen eller vad de ska mäta. Det här är viktig information för revisorer. De måste leda företagen rätt, exempelvis genom att hjälpa dem att koppla ekonomiska nyckeltal till processerna. ”

Nästan alla som svarande anser att ISO 9001 faktiskt ger bättre ordning och reda. Många tycker också att personalens engagemang i kvalitetsfrågor har ökat sedan man införde ledningssystemet.

"Vi har blivit bättre och utvecklats, vilket i längden ger mer jobb" kommenterar en vd på ett företag med 40 anställda.

”Jag blev överraskad av att så många är positiva till kvalitetsledning. När man skickar ut den här typen av enkäter svarar ofta de som negativa”, fortsätter Gunilla Mattsson.

Likheter och olikheter

Det tog båda grupperna lika lång tid, ungefär ett år för att nå certifiering. Man svarade också att ett vägande skäl till att införa systemet var att få bättre ”ordning & reda” i företaget samt att stärka sina marknadspositioner. Båda grupperna valde att anlita en konsult för att införa systemet.

Vi är inte förvånande att Metall/Lego upplever att de minskat sina kostnader för brister i produktionsprocessen medan vi funderar över varför teknikkonsulterna inte alls upplever en förbättring i sina tjänsteprocesser.  Är det svårare att mäta tjänsteprocesserna?

Varför certifiering?

Det finns en markant skillnad till varför man valt att genomföra certifieringen. Mer än hälften av teknikkonsulterna uppgav att skälet till kundkrav medan Metall/Lego uppgav fler skäl; ordning & reda, kundkrav, stärka marknadspositionerna, minska brister/kvalitetskostnader.

Engagerar personalen

Överlag är personalen är ”Väldigt mycket eller mycket” engagerad i kvalitetsarbetet.

Hur mycket tid för administration?

Här skiljer det sig något mellan storlek på företag, däremot skiljer sig inte de två branscherna så mycket. 60 % resp 56 % (Metall/Lego resp teknikkonsulter) lägger ner några timmar per månad för att administrera systemet medan 36 % resp 50 % lägger ner upp till 20 h/vecka.

Frågor om undersökningen besvaras av Gunilla Mattsson, VD Certway – 08 - 449 87 49.

Certway är konsultföretaget som leder sina kunder mot effektiva ledningssystem.

www.certway.se

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av MK MarknadsKommunikation, 0763-69 43 50

monika@marknadskommunikation.nu, www.marknadskommunikation.nu

Bifogade filer

PDF-dokument