MK MarknadsKommunikation

Certway har väglett Byggessen till en trippelcertifiering (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 18:14 CET

Certway har väglett Byggessen till en trippelcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). Byggessen är ett medelstort bygg- och anläggningsföretag med bas i Västerås. Företaget hade redan innan ett kvalitetsarbete i form av dokumentation och egenkontroller för alla byggmoment. Certways uppdrag var att skapa en struktur, styrning och systematik på ett övergripande plan med hjälp av Certways expert inom byggbranschen Sofia Rosenkvist Wittsell.

Säkerställande och systematik i kvalitets- och miljöarbetet

”Vi har som mål att hålla en hög kvalitet i alla led av byggprocessen. Kvalitet för oss är att vi tillsammans med kund säkerställer detta. Vi vill också förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan” säger VD Thomas Sahlin om certifieringen. ”Nu kan vi säkerställa och få en systematik i vårt arbete. Vi lägger ner mycket energi på att vidareutbilda och vidareutveckla oss inom företaget för att hålla vår kompetens på topp och ständigt förbättra vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete” säger han vidare

Engagemang i hela organisationen – ända till yrkesarbetarna

”Det var ett stort engagemang i hela organisationen, hela vägen till yrkesarbetarna”, berättar Certway-konsulten Sofia Rosenkvist Wittsell och fortsätter: ”Det var härligt att se engagemanget och få bidra. Nu förstår alla hur viktig ansvarsfördelningen är, hur den ser ut och hur den fungerar i alla områden för en bättre arbetsmiljö. Hela organisationen har fått mycket bättre förståelse för varandra.”

Arbetsmiljöcertifiering en självklarhet

Trots att arbetsmiljöcertifiering är ganska ovanligt i byggbranschen valde företaget att göra även den. ”Arbetsmiljön ser vi som en viktig del i det dagliga arbetet att förebygga och minimera risken av skador, olycksfall. Det ökar även motivation och engagemang hos alla, vilket ger en hög trivsel på våra arbetsplatser” säger VD Thomas Sahlin.

Fakta Byggessen

Byggessen är ett medelstort bygg- och anläggningsföretag med bas i Västerås. Företaget arbetar i huvudsak inom handel, industri, bostäder och sjukvård.

Mer information hittar du på: www.byggessen.se

Kontaktuppgifter: Thomas Sahlin, VD, 021-475 86 00

Fakta Certway

Certway har funnits sedan 2008 och är specialister på att vägleda företag och organisationer till certifieringar inom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, AFS 2001:1, EN1090, FR2000 och ISO3834. Vi har väglett över 150 till certifieringar och verksamhetssystem.

Mer information hittar du på: www.certway.se.

Kontaktuppgifter: Marie Jansson, säljkoordinator, 08-449 87 49, marie@certway.se

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av MK MarknadsKommunikation, 0763-69 43 50

mkallstrom@gmail.com