Sveriges Ingenjörer

CF ger miljoner till miljöforskning

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:00 CEST

Sammanlagt 40 personer från Lund till Luleå får dela på drygt 2,5 miljoner kronor när Civilingenjörsförbundet (CF) delar ut årets miljöstipendier för forskning och examensarbeten i miljöns tjänst.

Största miljöforskningsstipendiet går till Hans Sundgren och Mats Eriksson, Linköpings universitet, som får 400 000 kr för att utveckla en metod att direkt mäta organiska föroreningar (olja, bensin, diesel mm) i marken.

Eva Brorström-Lundén, IVL Svenska Miljöinstitutet, får 300 000 kr för att utveckla en kostnadseffektiv provtagare för organiska ämnen i vatten.

Hans Bernhoff, Uppsala universitet, får 300 000 kr för att utveckla en prototyp av ett nytt resurssnålt, vertikalaxlat vindkraftverk.

Maria Greger, Stockholms universitet, får 300 000 kr för att undersöka hampans förmåga att rena rötslam från tungmetaller.

Mehri Sanati och Anita Lloyd Spetz, Växjö universitet, får 200 000 kr för kväveoxid-sensorer som mäter bilavgaser och rökgaser.

Babak Bahar, KTH i Stockholm, får 100 000 kronor till en beräkningsmodell för att kunna förutsäga avrinningshastigheten av koppar i utomhuskonstruktioner.

Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet, får 70 000 kr för att utvärdera hur företag uppfyller den svenska miljölagstiftningens krav.

Bland miljöstipendiaterna för examensarbeten märks bland andra Birger Löfgren och Gustaf Zettergren, Chalmers i Göteborg, som får 15 000 kr var för att analysera polymera solcellers livscykel.

Karoline Andersson och Marie Castor, Lunds tekniska högskola, får 10 000 kr var för anaerob rening av svartvatten och organiskt hushållsavfall från Hammarby Sjöstad.

Miljöstipendierna delas ut tisdagen den 25 oktober vid CF:s miljödag i Stockholm. Årets tema är ”Nanoteknik – hype eller hopp för miljön”.

Hela listan på stipendiater och program för Miljödagen finns på www.cf.se


För mer information:

Olle Dahlberg, projektansvarig Miljödagen, 08-613 81 09, olle.dahlberg@cf.se

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08, lars.arling@cf.se

Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige och är med sina mer än 100 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen SACO. Se även www.cf.se