Google

CFO:er får mer att säga till om när IT-besluten handlar om molnet och flyttar in i ledningsgrupperna

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 11:00 CEST

Stockholm 28 mars 2012: En undersökning bland högre beslutsfattare på finansiella poster i bland annat Sverige, utförd av Vanson Bourne på uppdrag av Google, visar att 50% anser att CFO:er (Chief Financial Officers) kommer att få större inverkan på beslut som berör inköp och hantering av IT-tjänster i takt med att införandet av molntjänster på företag fortsätter att öka.

Undersökningen genomfördes bland 460 högre beslutsfattare på finansiella poster i stora företag i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Nederländerna och Sverige. (30 av de medverkande kommer från svenska företag). Resultaten visar att IT-besluten blir allt viktigare för företag i takt med införandet av molntjänster. Närmare två tredjedelar (58% i genomsnitt i alla undersökta länder, 60% bland de svenska svarande) av högre finanisella beslutsfattare anser att molntjänster ökar IT-avdelningens strategiska bidrag till företagsstrategin. Ungefär lika många (61% överlag, 47% i Sverige) av de tillfrågade anser att molntjänster ökar IT-avdelningens möjligheter att vara innovativa.

Undersökningen visar också att molntjänster ökar i popularitet bland större företag. 68% (64% i Sverige) av de tillfrågade bekräftar att deras företag antingen redan implementerat molntjänster eller har planer på att göra det. 93% av de tillfrågade säger att molntjänster kommer att vara betydelsefulla för deras företags framgång under de närmaste 12-18 månaderna. En överväldigande majoritet (94% generellt, 100% i Sverige) anser att molntjänster ger deras företag mätbara fördelar som exempelvis minskade IT-kostnader (44%), minskade IT-utgifter (47%), minskade driftskostnader och ökad processeffektivitet (34%).

Jesper Ritsmer Stormholt, ansvarig för Google Enterprise i Norden säger: “Införandet av molntjänster på företag har hittills framförallt drivits av IT-avdelningen. Men idag har vi allt oftare diskussioner med CFO:er, COO:er och CEO:er och det är inte svårt att förstå varför. Fördelarna med molntjänster är betydligt mer långtgående än de självklara kostnadsbesparingarna vad gäller programvara och drift. Det faktum att molntjänster kan ha en avgörande inverkan på en organisations innovationskraft och produktivitet gör dem alltmer till ett attraktivt alternativ för företag som strävar efter att förbli konkurrenskraftiga och snabbrörliga. Det faktum att hela 93% av de tillfrågade CFO:erna anser att molntjänster kommer att vara viktiga för företagens framgång under de närmaste 12 -18 månaderna visar tydligt att man även på ledningsgruppsnivå insett fördelarna med molntjänster.”

För hela studien gå till:  fiveinthecloud.com

För mer information vänligen kontakta: 
Mia Reynolds
PR-konsult, JustPR
Mejl: mia.reynolds@justpr.se
Mobil: 0708 291724

Om Google Apps for Business
Google Apps for Business erbjuder enkla och effektiva kommunikations- och samarbetsverktyg för företag av alla storlekar och Googles drift i molnet minimerar behovet av underhåll och minskar IT-kostnaderna. Med Gmail, Google Calendar och integrerad IM kan användare enkelt hålla kontakten och jobba tillsammans, även i privata domäner. Genom att använda Google Docs, som inkluderar ordbehandling, kalkylblad och presentationsverktyg, kan de dela filer och samarbeta i realtid samtidigt som filversionerna är organiserade och tillgängliga var som helst och när som helst. Google Sites, Google Groups och Google Video tillhandahåller ytterligare funktioner för webbpublicering, säker delning, videolagring och åtkomst.

För mer information om Google Apps for Business vänligen besök: www.google.com/apps/intl/sv/busines