Chalmers Innovation

Chalmers Innovation satsar på kreativt bolag

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 10:39 CET

Chalmers Innovation ser stor potential i kreativ mjukvara och väljer att satsa på det nya projektet Effective Mind.
– Företaget utvecklar ett program för brainstorming och det saknas idag ett mjukvarustöd i den kreativa processen. Effective Mind har en bra produkt där vi ser ett tydligt kundbehov, vilket gör att vi tror starkt på bolaget, säger Per Sahlin, affärsutvecklare på Chalmers Innovation.

För att hävda sig i den allt hårdare konkurrensen så blir kreativitet allt viktigare för att kunna utveckla ett företags affärer. Hittills har det inte funnits något bra verktyg hur man effektiviserar detta arbete, men det är just det Effective Minds programvara går ut på. Det stödjer på ett effektivt sätt den kreativa processen från problemformulering och impulser för nya idéer till utvärdering och visualisering av potentialen i dessa nya idéer.

Innovatören ErikValvring har tillsammans med en kollega under tio år drivit företaget Realize AB som arbetar med affärskreativitet genom framförallt workshops och seminarier. Det är utifrån dessa erfarenheter som programmet för brainstorming har utvecklats. Programvaran finns idag integrerad till en programvara för mindmapping (tankekartor), men ännu inte som fristående program.

– Vi har valt att satsa på programvaran i ett separat bolag. Vi tror att Effective Mind har bättre möjligheter att utvecklas på Chalmers Innovation. De har bra nätverk och kanaler att hitta kapital till finansiering. För oss är det viktigt att snabbt nå en spridning av programvaran och för det krävs finansiering till utveckling och marknadsföring, säger Erik Valvring.

Effective Mind arbetar nu med att utveckla en fristående programvara och när en färdig prototyp är klar ska den prövas hos ett antal testkunder.

För ytterligare information kontakta:

Erik Valvring, Effective Mind, 0708-41 81 61, E-post: erik@realize.se  
www.effectivemind.se

Per Sahlin, affärsutvecklare, 0701-60 11 80, E-post: per@chalmersinnovation.com www.chalmersinnovation.com    

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation har sedan 1999 varit med och startat 89 företag. Företagen hade under 2008 en total omsättning på 329 miljoner kronor. Tillsammans har det, ackumulerat under åren, investerats mer än 1 miljard kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. www.chalmersinnovation.com

Mer om Effective Mind
Effective Mind utvecklar en programvara för Brainstorming. Programmet gör det möjligt att öka den egna kreativiteten och komma på fler annorlunda och konkurrenskraftiga idéer. Programvaran stödjer effektivt den kreativa processen från problemformulering och impulser för nya idéer till utvärdering och visualisering av potentialen i nya idéer. Med verktyg för utvärdering blir det också en effektivare utvärdering av idéer.