Chalmers Innovation

Chalmers Innovation Seed Fund investerar i Orthocone

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 10:10 CET

Chalmers Innovation Seed Fund har beslutat att satsa 850 000 kronor som riskkapital i innovationsföretaget Orthocone. Orthocone har utvecklat en ny teknik med vätskekristaller som kan ge bildskärmar betydligt högre prestanda, samtidigt som dessa blir mer miljövänliga och enklare att producera.

– Tekniken är baserad på över 20 års forskning vid Chalmers/MC2, säger Anders Bohman, VD på Orthocone. Våra nya, avancerade material möter de krav som marknaden ställer på bättre bildkvalitet, mer miljövänliga och energieffektiva bildskärmar samt enklare och billigare produktion.

Orthocone kommer nu att erbjuda tillverkare av bildskärmar i Sydkorea, Taiwan och Japan utvecklingsprojekt med licensoption.

– Vår målsättning är att inom tre år licensiera vår teknik till de ledande aktörerna inom bildskärmar, säger Anders Bohman.

Chalmers Innovation Seed Fund ser stora möjligheter för företaget: 

– Vi väljer att satsa på Orthocone för att de har en unik displayteknologi som är tillämpbar inom flera olika områden, på både kort och lång sikt, säger Timo Lehes, investment manager för Chalmers Innovation Seed Fund.

Att Orthocone har tagit in riskapital innebär också en ökad satsning på teknikutveckling. Företaget kommer tillsammans med materialtillverkare att arbeta för att få fram vätskekristaller som uppfyller de krav som Orthocone ställer. Företaget kommer dessutom att förstärka sin organisation under våren genom rekrytering av teknisk personal. 

För ytterligare information kontakta:

Anders Bohman, VD på Orthocone, 072-200 67 90, anders@orthocone.com www.orthocone.com/

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation har sedan 1999 varit med och startat 89 företag. Företagen hade under 2008 en total omsättning på 329 miljoner kronor. Tillsammans har det, ackumulerat under åren, investerats mer än 1 miljard kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. www.chalmersinnovation.com

Mer om Orthocone
Orthocone utvecklar och säljer ny vätskekristallteknik som erbjuder väsentligt bättre prestanda för framtidens bildskärmar. Vår teknik gör även bildskärmarna mer miljövänliga och enklare att producera. Tekniken är baserad på över 20 års forskning från Chalmers/MC2. Vår målsättning är att inom 3 år licensiera vår teknik till de ledande aktörerna inom bildskärmar. Vår vision är att vår teknik skall vara en av de dominerande på bildskärmsmarknaden om 5-7 år. www.orthocone.com