RISE Research Institutes of Sweden AB

Chalmersstudenter får offshore-projekt kring vindparksbygge i Östersjön

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2014 14:36 CEST

Marine Design Project är en höstterminskurs för sistaårsstudenter på master-programmet Naval Architecture and Ocean Engineering på Chalmers. Tanken är att studenterna ska få omsätta sina nyvunna kunskaper i praktiken, och under tidspress samarbeta för att lösa verkliga problem och hitta ny kunskap.

Offshore Väst är ett konsortium av företag, universitet och institut som arbetar för innovation och affärsutveckling inom offshorebranschen. Att koppla samman universitet och företag är en del av verksamheten.

– Anledningen till att vi ger det här uppdraget till Chalmersstudenterna är dubbelt, säger Johan Edvardsson.

– Dels behöver vi få in nya och smarta idéer på hur man kan lösa problemen. Dels behöver vi få utexaminerade ingenjörer som har insikter om komplexiteten i verkliga problemställningar, som ju innefattar även ekonomi, politik, kommunikation och andra frågor utanför de rent tekniska.

De fartyg som används för att bygga och underhålla vindparker i Nordsjön har andra förutsättningar än i Hanöbukten. I Nordsjön trycker man ned fundamenten i botten, i känsliga Östersjön ställs de istället på botten. Nordsjön har hårdare vindar och större vågor. Östersjön har i gengäld is och lägre salthalt. Och så vidare.

– Vi tycker att det är överdimensionerat att använda Nordsjöfartyg. Med en smartare design kan vi sänka installationstiden och därmed installationskostnaden. Kanske genom att minska cykeltiden eller känsligheten mot väderpåverkan, säger Johan Edvardsson.

Det behövs ett stort antal fartyg både för att bygga och på sikt för att underhålla vindparken. Så snart regeringen har klubbat det slutliga beslutet, sätter förberedelserna för bygget i Hanöbukten igång.

Totalt planerar Blekinge Offshore att här bygga upp till 700 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på upp till 2 500 MW. När vindparken är fullt utbyggt förväntas elproduktionen uppgå till 7-8 terawattimmar årligen, ungefär lika mycket som en reaktor i ett kärnkraftverk producerar.

När bygget av vindkraftsparken i Hanöbukten väl är igång, ska det i princip byggas ett vindkraftverk varannan dag i fem års tid. Tänkt utgångspunkt är Karlshamn.

Chalmersstudenterna ska redovisa sina resultat i december.

För mer information, kontakta

Johan Edvardsson ,OffshoreVäst, projektledare Service & Underhåll:  0457 46 26 22, johan.edvardsson@cmarine.se eller Kerstin Hindrum ,OffshoreVäst, Processledning: 010 516 65 86. Kerstin.hindrum@sp.se

OffshoreVäst är en satsning på svensk industriutveckling inom offshoresegmentet. Satsningen är en del i Vinnovas Vinnväxprogram och stöds dessutom av Västra Götalandsregionen, SP och Chalmers. Ett 60-tal företag och organisationer deltar i ett samarbetskonsortium. SP initierade 2013 arbetet med att utveckla den strategiska idén att ”Utveckla industrisegment och teknikområden inom offshore där Sverige tillhör de internationellt ledande aktörerna genom starka FoU-miljöer, innovationsförmåga, hög kvalitet och stark konkurrenskraft med utgångspunkt i en hållbar utveckling.” SP är värdorganisation och koordinator för satsningen.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 300 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se