Miljöstyrningsrådet

CHANS FÖR SVERIGE ATT BLI MILJÖBÄST I EUROPA

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:57 CEST

För andra året i rad kan Sverige ta hem en utmärkelse inom EMAS Award, priset som delas ut av EU-kommissionen till EMAS-registrerade organisationer som särskilt utmärkt sig i sitt arbete med miljöanpassning. Årets tema för tävlingen är "Reduktion av växthusutsläpp/energiförbrukning/ energieffektivisering". Sverige har nominerat två kandidater till priset i olika klasser: Göteborgs Universitet och Milko.

År 2007 vann för första gången ett skandinaviskt företag priset i ett av de fyra tävlingsklasserna. Då belönades Gustavsberg AB, Vårgårda för att de genom produktutveckling lyckats minska sin miljöpåverkan. Bland annat hade man uppnått 100 % återvinning av aluminium.

EMAS Awards har instiftats av EU-kommissionen för att öka uppmärksamheten kring de många goda förebilder för ett förebyggande miljöarbete som EMAS-registrerade organisationer utgör. Tävlingen är öppen för alla typer av organisationer oavsett inriktning och storlek.

Göteborgs Universitet nominerades till tävlingen 2008 för ett mycket ambitiöst hållbarhetsarbete med stort fokus på klimataspekterna där man utvecklat en speciell modell för att beräkna och följa upp åtgärder för at minska sin klimatpåverkan från i första hand uppvärmning och resor.

Milko ek.för. nominerades till tävlingen 2008 för ett framåtsyftande energieffektiviserings- och klimatarbete baserat på olika typer av projekt såsom mindre drivmedels förbrukning vid transporter, användning av förnybara resurser och potentiella möjligheter för värmelagring.

Priset delas ut vid en ceremoni i Bryssel den 20 november 2008