IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Chansen till jobb ökar med duktig arbetsförmedlare

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 08:19 CEST

Arbetssökande som får hjälp av en duktig arbetsförmedlare har större chans att få ett arbete. Sannolikheten att ha ett jobb året efter inskrivning är 13 procent högre om förmedlaren tillhör de 30 procent bästa i stället för de 30 procent sämsta. Det visar ny forskning från IFAU.

Förmedlare viktiga för arbetslösas chanser

Arbetsförmedlarna påverkar de arbetssökandes chanser att få ett arbete. Skillnaden mellan olika förmedlare är stor. Sannolikheten att ha ett jobb året efter inskrivning vid Arbetsförmedlingen är 13 procent högre om förmedlaren är bland de 30 procent bästa jämfört med bland de 30 procent sämsta. Det finns däremot inga tecken på att förmedlare påverkar lönen bland de arbetssökande som får jobb.

Framgångsrika förmedlare hjälper till att söka jobb

Det finns stora skillnader mellan hur olika arbetsförmedlare arbetar, säger Jonas Lagerström som skrivit rapporten. 

– Det som utmärker framgångsrika förmedlare tycks vara att de är mer benägna att fokusera på förmedling snarare än att anvisa den arbetssökande till olika utbildningsprogram. Det är ett resultat som ligger i linje med annan forskning, där vi sett att förmedling verkar vara effektivt för att hjälpa de arbetssökande till arbete.

Metod

Rapportförfattaren följer drygt 11 000 arbetssökande. Individerna skrevs in vid Arbetsförmedlingen under år 2002 vid kontor där förmedlare tilldelades på ett slumpmässigt sätt. Eftersom förmedlarna därför arbetar med arbetslösa som i snitt har samma egenskaper och möjligheter är det möjligt att mäta vilken betydelse förmedlarna har. Med hjälp av registerdata från Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån undersöks hur förmedlare påverkar chansen till jobb och eventuella arbetsinkomster och löner under åren 2003–2005.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2011:10 ”Vilken betydelse har arbetsförmedlare för arbetslösas framtida sysselsättning och arbetsinkomst” är skriven av Jonas Lagerström, Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Rapporten är en svensk version av Working paper 2011:10. Om du vill veta mer kontakta Jonas, telefon: +358-2-215 35 27, e-post: Jonas.Lagerstrom@abo.fi.