Charity Rating

Charity Rating placerar Cancerfonden på observationslista

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 14:46 CEST

Enligt den ideella intresseorganisationen Charity Rating ger de brottsmisstankar som riktas mot Johan af Donner under hans tid som informations- och insamlingschef på Cancerfonden upphov till frågeställningar kring organisationens interna styrning och kontroll. För att reda ut dessa frågeställningar har Charity Rating startat en utredning och under tiden placerat Cancerfonden på sin observationslista.

Utredningen syftar till att ge svar på om Cancerfondens interna styrning och kontroll håller den kvalitet som man enligt Charity Rating skall förvänta sig av en professionell ideell organisation. I fokus för utredningen ligger bl.a. att utvärdera Cancerfondens struktur, styrning, kontroll och uppföljning av upphandlingar och avrop.

"Starka interna rutiner för styrning, kontroll och uppföljning är det som kan försvåra denna typ av brottslighet. Som givarens intresseorganisation och oberoende granskare är det vår uppgift att utvärdera organisationernas beredskap i dessa frågor, säger Thomas Sundén, VD, Charity Rating"

För mer information - kontakta:

Thomas Sundén

VD Charity Rating

thomas.sunden@charityrating.org

Tel: 08 - 525 05 155