Charity Rating

Charity Ratings digitala verktyg Givarguiden presenterar 2018 års Gröna Lista.

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2018 01:14 CET

Charity Rating har genomfört en ny granskning av välgörenhetsorganisationer i Sverige. I år platsade 94 av 163 granskade organisationer på Gröna Listan.

Varje år genomförs en granskning av organisationer i Sverige enligt Charity Ratings uppställda kriterier och med kompletteringar av organisationerna. Inom Givarguidens granskningsformat ges organisationerna bedömning enligt parametrarna Demokrati, Ekonomi, och Transparens (DET).

För 2018 introducerar Givarguiden en ny parameter – Utvärdering, ”U”, som ett svar på allmänhetens intresse i hur organisationer arbetar och hur de redovisar sina resultat. De allra flesta organisationer utför regelbundna och systematiska mätningar eller andra utvärderingar av den egna verksamheten, och vi anser att det är en viktig funktion som Givarguiden vill uppmärksamma och förmedla.

Många organisationer skapar speciella kampanjer kring årsslutet för att öka givandet från allmänheten. Givarguiden och Charity Rating planerar att lägga upp en ”Julklappsguide” på Facebook under december månad för att upplysa givare om dessa gåvoalternativ.

Syftet med Givarguiden är att hjälpa givare ta grundade beslut genom att tillhandahålla översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Unikt för Givarguiden är att de granskade organisationerna inte betalar något för att finnas med, att de själva inte kan avsluta ett granskande samt att de inte kan vara medlemmar i organisationen som står bakom Givarguiden, Charity Rating.

Läs mer om Givarguidens bedömningskriterier på givarguiden.se och följ oss på Facebook

Givarguiden drivs av den ideella föreningen Charity Rating Givarnas intresseorganisation. Har du frågor eller vill veta mer om Givarguiden eller Charity Rating, kontakta oss på info@charityrating.org eller +46 (0) 76 557 05 37.

Charity Rating är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och informationskälla. Med information och rådgivning hjälper vi givare att göra medvetna val i sitt givande. Genom att skapa förutsättningar för givaren att se ett tydligt resultat av sina insatser bidrar Charity Rating till att det blir både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang.