Almega

Charlotte Brogren Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2011

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 17:00 CET

Motiveringen lyder:

Genom programmet Utmaningsdriven innovation visar Charlotte Brogren och VINNOVA på nytänkande genom att utifrån globala utmaningar som en drivkraft för innovation, uppmuntra till lösningar, som möjliggör affärsmöjligheter för en långsiktig, hållbar tillväxt. Även prioriteringen av områden, dvs hälsa och sjukvård, hållbara städer, informationssamhället samt produktion är helt rätt för att lyckas möte de samhälleliga utmaningarna.

I Utmaningsdriven innovation går VINNOVA i bräschen genom att visa på vikten av bred samverkan som sträcker sig över sektors- och ämnesområden. Man involverar företag från olika sektorer och branscher, offentlig sektor, ideella organisationer, branschorganisationer och inte minst forskning tvärdisciplinärt från universitet, högskolor och forskningsinstitut. Genom att vända sig direkt till företagen har man underlättat särskilt för de tjänsteföretag som inte har vana eller upparbetade strukturer för samverkan med forskningen att delta. Något som framkommer när man ser på hur ansökningarna fördelar sig på olika sektorer.

Charlotte Brogren visar på mod, då det kan vara svårt att ro i land nydanande, breda satsningar. Vi vet dock att just det tvärdisciplinära är det som i slutändan kan ge enormt mycket tillbaka i form av hållbar utveckling och affärsmöjligheter.

- Fokus i utlysningen har varit att verkligen stimulera till kreativitet och innovation. Vi är oerhört glada över det stora antal ansökningar vi fått in. En ny omgång kommer att genomföras redan nästa år, säger Charlotte Brogren.

Priset ska gå till en person, organisation eller företag som under året gjort särskilda insatser i form av policyförändringar, kunskapsspridning, forskning eller nya spännande affärslösningar för att främja tjänsteinnovationer. Tidigare mottagare av priset är Maria Larsson (KD), äldre- och folkhälsominister, för införandet av lagen om valfrihetssystem inom äldreomsorg och hemtjänst. Förra året fick Sara Modig priset för arbetet med att ta fram regeringens tjänsteinnovationsstrategi.

- Utlysningen är innovationsdrivande och ligger helt rätt i tiden! Vi hoppas på fler liknande upplägg framöver med fokus på värdeskapande i tjänstesektorn, säger Teresa Jonek, näringspolitiska expert Almega.

Priset, en glasstayett, delades ut av Teresa Jonek i Karlstad under 25-årsjubileet för Centrum för tjänsteforskning, CTF.

Utmaningsdriven innovation

VINNOVA satsar 260 miljoner kronor de närmaste tre åren på att finansiera utmaningsdriven innovation. Satsningen görs i tre steg. I ett första steg finansieras idéutveckling och konstellationsbyggande i ett flertal projekt. För finansiering krävs samarbeten och partnerskap, till exempel i form av sektors- och aktörsövergripande initiativ. Projekten finansieras med maximalt 750 000 kronor vardera. I nästa steg finansieras ett mindre antal av dessa projekt med upp till ytterligare 10 miljoner kronor vardera för att utveckla och integrera produkter, tjänster och processer i satsningen. Deltagande parter ska medfinansiera sina projekt med minst lika mycket pengar som kommer från VINNOVA. Under 2013 kan sedan ytterligare finansiering fås för att till exempel implementera resultaten i test- eller demonstrationsanläggningar.

För mer information

www.almega.se

Teresa Jonek
näringspolitisk expert Almega
tel. 08-762 68 91
mobil. 070-551 29 02

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.