Utrikesdepartementet

Charlotte Petri Gornitzka ny generaldirektör på Sida

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 10:35 CET

Regeringen har idag beslutat utse Charlotte Petri Gornitzka som ny generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.

- Jag är nöjd med dagens utnämning. Charlotte är högt kvalificerad för uppdraget, och jag känner stort förtroende för att hon kommer att leda myndigheten i enlighet med regeringens uppdrag, säger Gunilla Carlsson.

Charlotte Petri Gornitzka har vikarierat som generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, sedan den 1 juni 2010. Hon har tidigare bland annat varit chef för Rädda Barnen Sverige och generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen-alliansen.

- Biståndet står inför stora utmaningar för att långsiktigt kunna bidra till fattigdomsbekämpning i världen. Biståndet måste samverka med andra ekonomiska flöden, politikområden och aktörer i stödet till global utveckling. Detta ställer stora krav på myndigheten Sida. Jag vill att svenskt bistånd ligger i framkant vad gäller effektivitet och resultat, säger Gunilla Carlsson.

Regeringen vidtog sommaren 2010 ett antal förändringar i förhållande till Sida. En styrelse inrättades för myndigheten, och en överdirektör för ekonomiska frågor utsågs. Regeringens instruktion till myndigheten  reviderades för att stärka myndighetens ansvar för hantering av biståndsinsatser. Sida har under hösten vidtagit åtgärder för att få ekonomin i balans, och en omorganisation har genomförts.

- Sida har tagit viktiga steg för att komma till rätta med ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga brister. Jag förväntar mig att detta förändringsarbete fortsätter under Charlotte Petri Gornitzkas ledning, säger Gunilla Carlsson.

Kontakt:
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97