Socialpedagogiska Institutet

Chefen för Sveriges största skolmyndighet besöker Visby

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:12 CEST

Greger Bååth, generaldirektör i Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), kommer den 22 april, klockan 13.15, att tala vid Särskolans Rikskonferens på Wisby Strand i Visby. Det är årets samlingsplats för Sveriges särskolor. Konferensen samlar ungefär 750 deltagare från Sveriges särskolor.

Greger Bååth kommer att tala om vad SPSM kan erbjuda till framtidens särskola. Det kan till exempel vara kompetensutvecklingsinsatser för skolledare, specialpedagoger, pedagoger och assistenter.
- Vi kan också vara nätverksbildare och en aktiv samarbetspartner i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, säger Greger Bååth.

Medarbetare från myndigheten kommer också den 22 april att berätta om hur vi arbetar med att utveckla stödet kring elever med utvecklingsstörning. Nyligen har vi startat en förstudie för ett kompetensprojekt som syftar till att få en helhetsbild av kunskap och behov av kompetens runt elever med utvecklingsstörning.

Möjlighet till intervju
Myndighetens generaldirektör Greger Bååth kommer att finnas tillgänglig för intervju den 22 april klockan 11.00-12.00 och klockan 15.00-15.30. Vänligen kontakta Madeleine Wikström på telefon 010-473 54 66 för bokning.

För ytterligare information:
Madeleine Wikström, informatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, telefon 010-473 54 66,
E-post madeleine.wikstrom@spsm.se

________________________________________
Specialpedagogiska skolmyndigheten är en rikstäckande myndighet med uppgift att ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja tillgången på läromedel, driva specialskolor för vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till studerande med funktionsnedsättningar och till utbildningsanordnare.
Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning.
Vi har cirka 1300 medarbetare och är organiserade i fem geografiska regioner, en nationell resurs samt en läromedelsenhet. Huvudkontoret ligger i Härnösand.