SIF

Chefen har inte tid att vara chef

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2003 09:00 CET

Över hälften av cheferna har inte tid att vara en bra chef.
Många saknar både mål och strategi i sitt arbete.
Nära nog var femte tror inte att de är chef om två år.
Det svarar 300 chefer i en studie om ledarskap som Sif genomfört och som presenteras i dag.

Tid, uttalade mål och strategi är de viktigaste förutsättningarna för att utöva ett gott ledarskap uppger över hälften av de tillfrågade cheferna. Men när samma chefer ska beskriva sin egen arbetssituation är det just bristen på tid, mål och strategier som är de största hindren för dem att utöva ett gott ledarskap.

- Ledarskapet spelar en avgörande roll i hur hela arbetsplatsen fungerar.

Företagen måste införa ett systematiskt ledarskapsarbete, satsa på kompetensutveckling, arbeta med tydliga strategier och mål samt inse att ett gott ledarskap kräver tid, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

- En bra chef är tillsammans med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och god företagshälsovård nödvändigt om vi ska kunna komma tillrätta med ohälsan, säger Mari-Ann Krantz.

Av Sifs 370 000 medlemmar är cirka 60 000 chefer, projektledare eller specialister med ledningsansvar.
53 procent av cheferna anser att tidsbrist är det största hindret för att i sin egen arbetssituation utöva gott ledarskap. Mer än var femte chef - 22 procent - saknar uttalade mål för den egna verksamheten.