Lunds universitet

Chefens betydelse överskattad

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:22 CET

Sluta ödsla pengar på dyra chefsutbildningar. Skicka hela arbetslaget istället! Det ger bättre resultat menar Johan Bertlett som nyligen disputerat i psykologi vid Lunds universitet.

Ett gott arbetsklimat är inte bara en förutsättning för att trivas på jobbet. Det är också en viktig framgångsfaktor för ett vinstdrivande företag. Närmare 200 anställda på flygplatsen Arlanda har ingått i Johan Bertletts studie som visar att chefen endast har begränsade möjligheter att påverka arbetsklimatet. I stället är det samspelet mellan chefen och de anställda som spelar den avgörande rollen.

- Givetvis krävs det en bra chef för att samspelet mellan chefen och de anställda ska fungera, säger Johan Bertlett. Men det är viktigt att förstå att även chefens förutsättningar påverkas av de anställda. Att bara fokusera på chefen är att blunda för de anställdas bidrag vilket betyder att man exkluderar mycket av den potential som finns i företaget.

Det bästa arbetsklimatet finns på företag där chefen och de anställda är samspelta och där chefen skapar förutsättningar för de anställda att leda sig själv och varandra.

- En bra chef bör utbilda sin personal och främja informellt ledarskap genom att delegera till dem som är villiga att ta större ansvar, säger Johan Bertlett.

Han anser att det finns många vinster med att lösa problem på operativ nivå, framför allt blir kommunikations- och beslutsvägarna kortare och cheferna kan i större utsträckning fokusera på strategiskt ledarskap.

Många anställda tar gärna mer ansvar, men det är långt ifrån alla som kan tänka sig att göra det utan att det syns i lönekuvertet:
- Det handlar alltså inte bara om att chefen måste kunna delegera utan också om vilket medarbetarskap som den anställde är beredd att ta. Och att företagsledningen skapar de övergripande förutsättningarna för att detta ska fungera, säger Johan Bertlett.

Johan Bertlett hoppas att hans forskning kommer att få betydelse för hur man arbetar med ledarskaputbildning i framtiden:
- En företagsledning bör tänka sig för både en och två gånger innan den skickar sina gruppchefer på ledarskapsutbildning. Förmodligen gör det mer nytta om man skickar ett helt arbetslag istället, säger han.

Kontaktinformation:
Johan Bertlett disputerade med avhandlingen “An Employeeship Model and its Relation to Psychological Climate. A Study of Congruence in the Behavior of Leaders and Followers” Han nås på telefonnummer: 0707 68 34 80 eller e-post johan.bertlett@psychology.lu.se


Ulrika Oredsson