Arbetslivsinstitutet

Chefens syn på arbetsmiljön långt från dagliga arbetet

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 08:57 CEST

Chefer inom socialtjänsten tror att de har en god uppfattning om hur arbetsmiljön på arbetsplatsen ser ut och hur socialsekreterarnas situation ser ut.
Men en intervjuundersökning visar att cheferna kommit på för långt avstånd från sin personal och att detta får konsekvenser för det dagliga arbetet.
Socionomen Kristina Aurell har i undersökningen Good enough? som genomförts på Arbetslivsinstitutet i Malmö intervjuat tio chefer inom socialtjänsten i Skåne om deras syn på den psykosociala arbetsmiljön. Socialsekreterarna är en utsatt yrkesgrupp och många känner endast liten optimism i klientarbetet eftersom de inte har den tid de vill ha med varje klient.

När cheferna beskriver arbetsmiljön gör de det i positiva ordalag; de känner att de gör mycket för att skapa en god arbetsmiljö. Men när man pratar med socialsekreterarna ger de en annan bild.

– Cheferna verkar ha kommit så pass långt från verksamhetens utförande och från personalens dagliga arbete att de inte längre har den inblick som de själva tror, säger Kristina Aurell.

Cheferna är positiva även när de pratar om hur omorganisering påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Deras egen uppfattning är att de inbjuder till delaktighet och inflytande - medan socialsekreterarna inte anser att de i någon större utsträckning kan påverka förändringsprocesserna - eller att förändringarna leder till något positivt.

– Av detta kan man dra slutsatsen att internkommunikation är viktigt i den här typen av processer, säger Kristina Aurell.

Av intervjustudien drar Aurell slutsatsen att socialsekreterarna och chefer inom socialtjänsten har helt olika arbetssituationer - och därmed har de också olika fokus på vad som är viktigt i arbetet. Förenklat kan man säga att cheferna ser till yttre faktorer som resurser och verksamhetsmål medan socialsekreterarna ser till inre faktorer som exempelvis mänskliga behov.


Kristina Aurell hade under sex månader förra året en så kallad kombinationstjänst på Arbetslivsinstitutet i Malmö. Det innebär att hon i kombination med sin anställning som socialsekretare på Malmö Stad deltog i forskararbete.Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se


Kontaktpersoner
Kristina Aurell
Tel: 040-34 51 15
Mobil: 073-600 2715
E-post: kristina.aurell@malmo.se