NCC AB

Chefer i NCC förvärvar optioner

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 09:03 CET

Ledande befattningshavare i NCC har erbjudits möjlighet att förvärva köpoptioner
i NCC. Säljare är NCC:s huvudägare Nordstjernan.

NCC:s tillträdande koncernchef Olle Ehrlén har förvärvat 24 000 optioner.
Ann-Sofie Danielsson, ekonomidirektör, Annica Gerentz, informationsdirektör,
Timo U. Korhonen, chef NCC Construction Finland, Sven Christian Ulvatne, chef
NCC Construction Norway och Peter Wågström, tillträdande chef för NCC Property
Development, har vardera förvärvat 16 000 optioner. Sammanlagt innebär det 104
000 B-aktier i NCC AB. Slutdag är 1 december 2009.

- Nordstjernan har även tidigare erbjudit ledande befattningshavare att förvärva
optioner som ger rätt att köpa NCC-aktier. Med de ledningsförändringar som nu
sker i NCC är det logiskt att ett sådant erbjudande förnyas, säger Tomas
Billing, vd i Nordstjernan.

För frågor, vänligen kontakta:
Tomas Billing, vd Nordstjernan, tel +46 (0) 8 788 5018, +46 (0) 666 33 46
Annica Gerentz, informationsdirektör NCC, tel +46 (0) 8 585 52204, +46 (0) 70
398 42 09

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.