Stockholms stad

Chefer lär av Shakespear och Gardner

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 15:29 CEST

Det blir nu andra gången Utbildningsförvaltningens chefer och rektorer lär sig att utveckla sitt ledarskap med hjälp av teater. Förra gången var det Moliére. Nu är det Shakespeare som ska lära förvaltningens chefer att se med andra ögon.

Idén kommer från professor Howard Gardner, som nu är aktuell vid förnyelsen av Tensta gymnasium, och som hävdar att vi besitter multipla intelligenser.

Den 16 september ser ett antal rektorer och chefer vid Utbildningsförvaltningen Dramatens Shakespeare-föreställning "King Lear" med Börje Ahlstedt i titelrollen. Pjäsen analyseras efteråt vid ett seminarium rörande ledarfrågor under ledning av Börje Ahlstedt och ledarskapskonsulten Kira von Knorring.

Fokus blir på:
- King Lears sätt att utöva makt
- Vad händer när King Lear berövas sin makt?
- King Lears omgivning, ärliga eller jasägare?
- Hur visar jag i min klädsel och i mitt uppförande vem jag är
och/eller vill vara?
- King Lear har en dialog med sig själv och en narr.
Har du kontakt med din narr?

Stimulerar andra sinnen
- Teatern stimulerar andra sinnen än en vanlig föreläsning gör, förklarar Anita Ferm, Utbildningsförvaltningens direktör. Som chef tror man att man vet allt om sin organisation. Med hjälp av teater kan man lära sig att se på omgivningen med andra ögon. Då märker man att formell makt inte räcker.

Utbildningsförvaltningen, Anita Ferm, 508 33 000

Utbildningsförvaltningen www.stockholm.se/utbildningsforvaltningen