Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF

Chefer på jämställdhets-skolbänken

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 14:23 CEST

Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf), Teaterförbundet och Svensk Scenkonst startar gemensamt en exklusiv jämställdhetsutbildning för de högsta cheferna i scenkonstbranschen. Tolv personer, både män och kvinnor, har valts ut att gå utbildningen, som startar i dag, 29 april.

- För oss är det självklart att stödja den här satsningen och det kommer att bli högst intressant att se vad som kommer ut av detta på vårt område , säger Bo Olsson, förbundsordförande på Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund.

- En sån här utbildning ska göra skillnad på scenen. Både rollbesättning och gestaltning kommer att förändras till det bättre om cheferna får gå en utbildning av det här slaget, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

- Att högsta cheferna i en organisation satsar på en så här omfattande utbildning inom jämställdhetsarbete torde vara unikt. Skulle samma sak ske inom näringslivet hade jämställdheten på arbetsmarknaden sannolikt sett annorlunda ut, säger Sture Carlsson, förbundsdirektör på Svensk Scenkonst.

Utbildningen vänder sig främst till VD och konstnärliga ledare och ska ge verktyg att integrera jämställdhets- och genusperspektiven i ledarskap, organisation och utbud. Fokus kommer att ligga på jämställdhet i den konstnärliga gestaltningen. Utbildningen finansieras med medel från Statens Kulturråd.

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har tidigare (år 05/06) genomfört en mycket framgångsrik ledarskapsutbildning för kvinnor som ville bli chefer inom scenkonstområdet. Av tolv kvinnor har idag nio en chefsposition.

Symf är ett fackförbund för musiker och sångare.
Teaterförbundet är ett fackförbund för scen och medieområdet.
Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater.


Mer information:
Anna Carlson, ordförande, Teaterförbundet 070 585 22 83
Sture Carlsson, förbundsdir, Svensk Scenkonst 070 577 86 21
Bo Olsson, förbundsordförande, Symf 070 577 86 36