Chria Handelsbolag

Chefer saknar ofta HR-kompetens...

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 06:45 CEST

När företag och organisationer anställer personer för att fylla en chefsfunktion, ingår allt som oftast ett visst mått av personalansvar i denna funktion. Man kan nästan gå så långt som till att säga att personalansvar är själva definitionen av en chefsroll. Vad är man annars chef över om det inte är personal inblandad?

Att ta hand om sina medarbetare och se till att de är och förblir motiverade, kompetenta och välmående, är A och O för att få en verksamhet att fungera och generera vinst. Trots detta saknar många chefer kompetensen som krävs för att arbeta på rätt sätt med dessa frågor! Till och med de mest grundläggande personalrelaterade aktiviteterna, som exempelvis medarbetarsamtal, konflikthantering och introduktion av medarbetare utgör kompetensmässiga svarta hål i många organisationer. Det beror ofta på att teknisk, verksamhetsrelaterad kompetens värderas och prioriteras högre än HR-kompetens när man tillsätter chefer. Trenden är tydligast i små och medelstora företag.

Detta problem blir som mest kännbart när en organisation inte heller har någon personalavdelning eller personalchef  som kan tillhandahålla stöd i HR-frågor och på så vis bistå med den saknade kompetensen. Strategiska verktyg för att hantera intern kommunikation, komptensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap behövs i organisationer och företag av alla storlekar och i alla typer av verksamhet.

Läs mer om hur Chria arbetar med konsultativa tjänster inom strategiskt personalarbete! Gå in på www.chria.se eller kontakta oss på e-mail: info@chria.se

Cecilia Jurell & Torbjörn Forsberg