Think Solutions AB

Chefer, var inte rädda för andras utveckling!

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 06:00 CEST

Att vara chef eller ledare är inte direkt en lätt uppgift. Förväntningarna är ofta höga och kan variera från person till person i ledarens omgivning. En viktig uppgift för ledare är därför att kartlägga och förstå de förväntningar som finns och att sen klargöra vad omvärlden kan förvänta sig - för ibland är en del förväntningar inte rimliga och relevanta och då behöver de justeras.

Kanske är det just de förväntnigar som finns på chefer som gör att många av oss tror att vi måste vara "bäst på allt", att chefen måste kunna allt och vara experten och mentorn för alla i sitt team.

Det är en farlig tanke, för då riskerar chefen att se andras utveckling som hotfull. Tankar som "Tänk om Per blir bättre än mig på...., då framstår jag som en svag/dålig chef" dyker upp. Det kan vara en av anledningarna till att en del ledare inte till fullo uppmuntrar utveckling hos sina medarbetare. 

En annan anledning kan vara att en del chefer oroar sig för att förlora sina bästa medarbetare, att man inte vill att de ska utvecklas för mycket och gå vidare. oftast inte av någon elak anledningen utan snarare på grund av oron för hur målen ska kunna uppnås utan personen i fråga, eftersom han/hon är en sån värderad (läs: ovärderlig) resurs.

Under de senaste 11 åren har vi jobbat med många ledare, på många olika nivåer och i många organisationer runtom i världen. De mest effektiva ledare vi mött är de som inte känner sig hotade av andras utveckling, utan som ser det som sin uppgift att uppmuntra utveckling.

De tar ansvar för de mänskliga resurser som blivit dem givna genom sina medarbetare och jobbar på att vidareutveckla dessa resurser. Detta kräver mod, självklart. eftersom det kan leda till personalomsättning, och perioder av lägre produktivitet och det kankse rentav tillfälligt påverkar kunder negativt. Och ändå måste det göras. Det är näst intill omöjligt att behålla medarbetare "för evigt" om nu detta ens skulle vara önskvärt!  Och innan eventuell personalomsättning så har ju chefen, teamet, företaget nytta av den utveckling som sker, de kunskaper och färdigheter som kan omsättas i jobbet. Dessutom är det många som väljer att stanna i organisationer (även om de byter jobb därinom) där de kan utvecklas. Skulle inte du?

Effektiva ledare känner sig inte hotade av andras utveckling, snarare ser de det som sin uppgift att förvalta och vidareutveckla de mänskliga resurser de har förmånen att få till låns, under en tid. Det är en ledares uppgift att värna om och berika alla organisationens resurser, också de mänskliga.

Att göra det och känna sig trygg även om en person växer sig förbi chefen, det är starkt ledarskap, och det är lönar sig, för individen så väl som företaget. 

Think Solutions AB startades av Elisabet Hearn 2001 och arbetar både i Sverige och internationellt med både stora globala och mindre företag. Vi hjälper företag att förbättra lönsamheten genom sin företagskultur, hur de leder och engagerar sin personal. Vårt erbjudande inkluderar rådgivning, föreläsningar, seminarier i ledarskap och personlig utveckling, 360 graders feedback, coaching och det interaktiva kunskapsspelet Brand Game®. Vi arrangerar också skräddarsydda kurser och seminarier efter kundens behov. Bland kunderna finns bl.a. American Express, The Royal Bank of Scotland, Trygg-Hansa och KappAhl.